ตั้งเวลาถ่าย

กล้องจะลั่นชัตเตอร์เมื่อจำนวนวินาทีที่ตั้งไว้ผ่านไปหลังจากที่คุณกดปุ่มกดชัตเตอร์

 1. กดปุ่มเลือกคำสั่ง ()
 2. เลือกจำนวนวินาทีก่อนที่ชัตเตอร์จะลั่นและกดปุ่ม
  • [10s] (10 วินาที): ใช้ในโอกาสสำคัญ เช่น งานแต่งงานหรือใช้เพื่อป้องกันกล้องสั่น แนะนำให้ใช้การตั้งค่านี้เมื่อถ่ายภาพในตำแหน่งเทเลโฟโต้ด้วยกล้องที่ต่อเข้ากับขาตั้งกล้อง
  • [3s] (3 วินาที): ใช้เพื่อป้องกันกล้องสั่น
  • หากไม่นำค่าที่ตั้งมาใช้โดยกดปุ่ม การเลือกนั้นจะถูกยกเลิก
 3. จัดองค์ประกอบภาพ และกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
  • ตรวจสอบว่าวัตถุอยู่ในโฟกัส
 4. กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุด
  • โฟกัสและค่าแสงจะถูกล็อคไว้ และการนับถอยหลังจะเริ่มทำงาน
  • ไฟสัญญาณตั้งเวลาถ่ายจะกะพริบแล้วติดสว่างนิ่งประมาณหนึ่งวินาทีก่อนที่จะปล่อยปุ่มกดชัตเตอร์
  • เมื่อลั่นชัตเตอร์แล้ว ตั้งเวลาถ่ายจะถูกตั้งค่าเป็น [OFF]
   เมื่อโหมดถ่ายภาพคือพระจันทร์ การตั้งเวลาถ่ายจะไม่ถูกตั้งเป็น [OFF] โดยอัตโนมัติ หากต้องการสิ้นสุดการตั้งเวลาถ่าย ให้เลือก [OFF] ในขั้นตอน 2
  • หากต้องการหยุดการนับถอยหลัง ให้กดปุ่มกดชัตเตอร์อีกครั้ง

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้ขาตั้งกล้องขณะถ่ายภาพ

 • เมื่อใช้ขาตั้งกล้องเพื่อให้กล้องไม่เคลื่อนไหวขณะถ่ายภาพ ให้เลือกเมนูตั้งค่า [ลดภาพสั่นไหว] [ปิด] ดู “การใช้ขาตั้งกล้อง” เมื่อใช้ขาตั้งกล้อง
 • กล้องอาจเลื่อนไปมาเล็กน้อยขณะใช้งานแม้ว่าจะเชื่อมต่อเข้ากับขาตั้งกล้องแล้ว ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการโฟกัสอัตโนมัติได้ ให้รอ 2-3 วินาทีหลังจากใช้งานกล้อง จากนั้นค่อยๆ กดปุ่มกดชัตเตอร์
 • หากกล้องโฟกัสได้ยากเมื่อใช้โฟกัสอัตโนมัติ ให้ลองใช้แมนวลโฟกัส
  การใช้แมนวลโฟกัส
 • เมื่อใช้รีโมตคอนโทรล (มีแยกจำหน่ายต่างหาก) คุณสามารถลั่นชัตเตอร์ได้โดยไม่ต้องกดปุ่มกดชัตเตอร์บนกล้อง
  อุปกรณ์เสริมของรีโมตคอนโทรล

การตั้งค่าการตั้งเวลาถ่าย