ตั้งถ่ายสไมล์

เมื่อกล้องตรวจพบใบหน้ายิ้ม คุณจะสามารถถ่ายภาพโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องกดปุ่มกดชัตเตอร์

 1. กดปุ่มเลือกคำสั่ง ()
  • เปลี่ยนการตั้งค่าโหมดแฟลช ค่าแสง หรือเมนูถ่ายภาพก่อนกด
 2. เลือก [ตั้งถ่ายสไมล์] และกดปุ่ม
  • หากไม่นำค่าที่ตั้งมาใช้โดยกดปุ่ม การเลือกนั้นจะถูกยกเลิก
 3. จัดองค์ประกอบภาพและรอให้บุคคลยิ้มโดยไม่ต้องกดปุ่มกดชัตเตอร์
  • เล็งกล้องไปที่ใบหน้าบุคคล
  • หากกล้องตรวจพบใบหน้าที่ตีกรอบเส้นคู่กำลังยิ้มอยู่ชัตเตอร์จะลั่นอัตโนมัติ
  • เมื่อกล้องตรวจพบใบหน้ายิ้ม กล้องจะลั่นชัตเตอร์โดยอัตโนมัติ
  • คุณยังสามารถใช้ปุ่มกดชัตเตอร์ในการถ่ายภาพได้อีกด้วย
 4. สิ้นสุดการถ่ายภาพอัตโนมัติ
  • เมื่อต้องการสิ้นสุดการถ่ายภาพอัตโนมัติด้วยการตั้งถ่ายสไมล์ ให้ย้อนกลับไปยังขั้นตอน 1 และเลือก [OFF]

หมายเหตุเกี่ยวกับ [ตั้งถ่ายสไมล์]

 • เมื่อตั้งตัวเลือกโหมดโฟกัสเป็น (แมนวลโฟกัส) จะไม่สามารถตั้ง [ตั้งถ่ายสไมล์] ได้
 • ภายใต้สภาพการถ่ายภาพบางประการ กล้องอาจไม่สามารถตรวจหาใบหน้าหรือรอยยิ้มได้
  หมายเหตุเกี่ยวกับการหาใบหน้า

เมื่อไฟสัญญาณตั้งเวลาถ่ายกะพริบ

เมื่อใช้ [ตั้งถ่ายสไมล์] ไฟสัญญาณตั้งเวลาถ่ายจะกะพริบเมื่อกล้องตรวจพบใบหน้าและจะกะพริบถี่ๆ ทันทีหลังจากที่ลั่นชัตเตอร์