ทิวทัศน์ตอนกลางคืน

ใช้โหมดนี้เพื่อถ่ายทิวทัศน์ตอนกลางคืน

 1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่
 2. ปุ่ม
 3. ทิวทัศน์ตอนกลางคืน
 4. ปุ่ม
ตัวเลือกคำอธิบาย
มือถือ
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
เลือกเมื่อถ่ายภาพโดยถือกล้องในมือแทนที่จะยึดกล้องให้มั่นคงด้วยเครื่องมือ เช่น ขาตั้งกล้อง
ขาตั้งกล้องเลือกเมื่อยึดกล้องให้มั่นคงด้วยเครื่องมือ เช่น ขาตั้งกล้อง
 1. เลือก [มือถือ] หรือ [ขาตั้งกล้อง]
 2. จัดองค์ประกอบภาพวัตถุตัวแบบและถ่ายภาพ
  • กล้องจะโฟกัสในพื้นที่ตรงกลางกรอบภาพ ไม่สามารถย้ายตำแหน่งของพื้นที่ได้
  • กล้องจะโฟกัสที่ระยะอินฟินิตี้
  • สำหรับ [มือถือ]:
   • เมื่อสัญลักษณ์ บนหน้าจอถ่ายภาพสว่างเป็นสีเขียว ให้กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นชุด ซึ่งจะถูกรวมเข้าด้วยกันเป็นภาพเดียวและบันทึก
   • เมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุด ให้ถือกล้องนิ่งๆ จนกว่าภาพนิ่งจะปรากฏขึ้น หลังจากถ่ายภาพแล้ว ห้ามปิดการทำงานของกล้องจนกว่าหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นหน้าจอถ่ายภาพ
  • สำหรับ [ขาตั้งกล้อง]:
   • กล้องจะถ่ายภาพหนึ่งภาพที่ความไวชัตเตอร์ต่ำเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุด

หมายเหตุเกี่ยวกับ [มือถือ]

 • มุมมองภาพ (พื้นที่ที่สามารถมองเห็นได้ในกรอบภาพ) ที่ปรากฏในภาพที่บันทึกไว้จะแคบกว่าที่ปรากฏในหน้าจอถ่ายภาพ
 • กล้องอาจไม่สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ในสภาพการถ่ายภาพบางอย่าง

หมายเหตุเกี่ยวกับ [ขาตั้งกล้อง]

ระบบลดภาพสั่นไหวจะถูกปิดใช้งานไม่ว่าจะตั้งเมนูการตั้งค่า [ลดภาพสั่นไหว] ไว้อย่างไร ดู “การใช้ขาตั้งกล้อง” เมื่อใช้ขาตั้งกล้อง