ถ่ายระยะใกล้

ใช้เมื่อถ่ายภาพวัตถุขนาดเล็กในระยะใกล้ เช่น ดอกไม้หรือแมลง

 1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่
 2. ปุ่ม
 3. ถ่ายระยะใกล้
 4. ปุ่ม
ตัวเลือกคำอธิบาย
ลดสัญญาณรบกวนภาพชุดช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพที่คมชัดโดยมีสัญญาณรบกวนน้อยที่สุด
ถ่ายช็อตเดียว
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
บันทึกภาพโดยเน้นที่เค้าโครงและคอนทราสต์
 1. เลือก [ลดสัญญาณรบกวนภาพชุด] หรือ [ถ่ายช็อตเดียว]
 2. จัดองค์ประกอบภาพวัตถุตัวแบบและถ่ายภาพ
  • การตั้งค่าโหมดโฟกัส (โหมดโฟกัสที่สามารถใช้ได้) จะเปลี่ยนเป็น [โฟกัสระยะใกล้] และกล้องจะซูมไปยังตำแหน่งใกล้ที่สุดที่กล้องจะสามารถโฟกัสได้โดยอัตโนมัติ
  • คุณสามารถย้ายพื้นที่โฟกัสได้ กดปุ่ม ใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง หรือหมุนเพื่อเลื่อนพื้นที่โฟกัส แล้วกดปุ่ม เพื่อปรับใช้การตั้งค่า
  • สำหรับ [ลดสัญญาณรบกวนภาพชุด]:
   • เมื่อสัญลักษณ์ บนหน้าจอถ่ายภาพสว่างเป็นสีเขียว ให้กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นชุด ซึ่งจะถูกรวมเข้าด้วยกันเป็นภาพเดียวและบันทึก
   • เมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุด ให้ถือกล้องนิ่งๆ จนกว่าภาพนิ่งจะปรากฏขึ้น หลังจากถ่ายภาพแล้ว ห้ามปิดการทำงานของกล้องจนกว่าหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นหน้าจอถ่ายภาพ
  • สำหรับ [ถ่ายช็อตเดียว]:

   มีการถ่ายหนึ่งภาพเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์จนสุด

หมายเหตุเกี่ยวกับ [ลดสัญญาณรบกวนภาพชุด]

 • หากบุคคลตัวแบบขยับหรือกล้องสั่นไหวมากในระหว่างถ่ายภาพต่อเนื่อง ภาพอาจผิดเพี้ยนเกิดภาพซ้อน หรือสั่นไหวได้
 • มุมมองภาพ (พื้นที่ที่สามารถมองเห็นได้ในกรอบภาพ) ที่ปรากฏในภาพที่บันทึกไว้จะแคบกว่าที่ปรากฏในหน้าจอถ่ายภาพ
 • กล้องอาจไม่สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ในสภาพการถ่ายภาพบางอย่าง