ภาพอาหาร

ใช้โหมดนี้เมื่อถ่ายภาพอาหาร คุณยังสามารถเปลี่ยนเฉดสีได้ด้วย

 1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่
 2. ปุ่ม
 3. ภาพอาหาร
 4. ปุ่ม
 1. ปรับเฉดสีได้โดยใช้แป้นหมุนเลือกคำสั่ง
  • การตั้งค่าเฉดสีจะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำของกล้องแม้จะปิดการทำงานของกล้องไปแล้วก็ตาม
 2. จัดองค์ประกอบภาพวัตถุตัวแบบและถ่ายภาพ
  • การตั้งค่าโหมดโฟกัส (โหมดโฟกัสที่สามารถใช้ได้) จะเปลี่ยนเป็น [โฟกัสระยะใกล้] และกล้องจะซูมไปยังตำแหน่งใกล้ที่สุดที่กล้องจะสามารถโฟกัสได้โดยอัตโนมัติ
  • คุณสามารถย้ายพื้นที่โฟกัสได้ กดปุ่ม ใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง หรือหมุนเพื่อเลื่อนพื้นที่โฟกัส แล้วกดปุ่ม เพื่อปรับใช้การตั้งค่า