ปาร์ตี้/ในร่ม

เหมาะสำหรับการถ่ายภาพในปาร์ตี้ จับเอ็ฟเฟ็กต์ของแสงเทียนและไฟในอาคารอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นหลัง

  1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่
  2. ปุ่ม
  3. ปาร์ตี้/ในร่ม
  4. ปุ่ม