ชายหาด

ถ่ายภาพทะเล ทะเลสาบ และชายหาดที่สว่างสดใสในแสงแดด

  1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่
  2. ปุ่ม
  3. ชายหาด
  4. ปุ่ม