กีฬา

ในขณะที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุดค้างไว้ กล้องจะถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง

  1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่
  2. ปุ่ม
  3. กีฬา
  4. ปุ่ม

หมายเหตุเกี่ยวกับ [กีฬา]

  • อัตราการบันทึกภาพในการถ่ายภาพต่อเนื่องอาจจะช้าได้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าระดับคุณภาพ การตั้งค่าขนาดภาพ การ์ดหน่วยความจำที่ใช้ หรือสภาพการถ่ายภาพในปัจจุบัน
    การ์ดหน่วยความจำที่สามารถใช้ได้
  • โฟกัส ค่าแสง และเฉดสีสำหรับภาพที่สอง และภาพต่อๆ มาจะกำหนดไว้เป็นค่าเดียวกันกับของภาพแรก