พลุไฟ

กล้องจะจับภาพพลุและดอกไม้ไฟที่ความไวชัตเตอร์ต่ำ

  1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่
  2. ปุ่ม
  3. พลุไฟ
  4. ปุ่ม

หมายเหตุเกี่ยวกับ [พลุไฟ]

ไม่สามารถใช้การชดเชยแสงได้