ภาพย้อนแสง

ใช้โหมดนี้เพื่อถ่ายวัตถุที่ย้อนแสง ใช้เมื่อถ่ายภาพที่มีพื้นที่สว่างและมืดมากอยู่ในภาพเดียวกัน

 1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่
 2. ปุ่ม
 3. ภาพย้อนแสง
 4. ปุ่ม
ตัวเลือกคำอธิบาย
เปิดใช้การจัดองค์ประกอบภาพด้วยฟังก์ชั่นช่วงการรับแสงสูง (HDR) ใช้เมื่อถ่ายทิวทัศน์ที่มีพื้นที่สว่างมากและมืดมากในภาพเดียวกัน
ปิด
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
ไม่ได้ใช้การจัดองค์ประกอบภาพด้วยฟังก์ชั่นช่วงการรับแสงสูง (HDR) แฟลชจะทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุถูกเงามืดบดบัง ให้เปิดแฟลชในตัวกล้องก่อนถ่ายภาพ
 1. เลือก [เปิด] หรือ [ปิด] สำหรับการจัดองค์ประกอบภาพด้วยฟังก์ชั่นช่วงการรับแสงสูง (HDR)
 2. จัดองค์ประกอบภาพวัตถุตัวแบบและถ่ายภาพ
  • กล้องจะโฟกัสในพื้นที่ตรงกลางกรอบภาพ ไม่สามารถย้ายตำแหน่งของพื้นที่ได้
  • หากตั้ง [เปิด]:
   • เมื่อมีความแตกต่างมากระหว่างพื้นที่สว่างกับพื้นที่มืด สัญลักษณ์ HDR บนหน้าจอถ่ายภาพจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว
   • เมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุด กล้องจะถ่ายภาพต่อเนื่องและบันทึกสองภาพต่อไปนี้
    • ภาพที่ไม่ใช่ HDR คอมโพสิท
    • ภาพ HDR คอมโพสิทที่มีการลดการสูญเสียรายละเอียดในส่วนที่ไฮไลท์และเงามืด
  • หากตั้ง [ปิด]:

   มีการถ่ายหนึ่งภาพเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์จนสุด

หมายเหตุเกี่ยวกับ HDR

 • มุมมองภาพ (พื้นที่ที่สามารถมองเห็นได้ในกรอบภาพ) ที่ปรากฏในภาพที่บันทึกไว้จะแคบกว่าที่ปรากฏในหน้าจอถ่ายภาพ
 • หลังจากถ่ายภาพแล้ว ห้ามปิดการทำงานของกล้องจนกว่าหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นหน้าจอถ่ายภาพ
 • แนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้อง (การใช้ขาตั้งกล้อง) เมื่อใช้ขาตั้งกล้องเพื่อให้กล้องไม่เคลื่อนไหวขณะถ่ายภาพ ให้เลือกเมนูตั้งค่า [ลดภาพสั่นไหว] [ปิด]
 • ระหว่างที่ถ่ายภาพโดยใช้มือถือกล้อง หลังจากกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุด ให้ยึดกล้องให้นิ่งเพื่อจะไม่สั่นไหวจนกระทั่งภาพนิ่งปรากฏขึ้น
 • เงามืดอาจปรากฏรอบวัตถุที่สว่าง หรือพื้นที่สว่างอาจปรากฏรอบวัตถุที่มืดภายใต้สภาพการถ่ายภาพบางสภาพ
 • หากมีหน่วยความจำเพียงพอที่จะบันทึกภาพได้เพียงภาพเดียว ภาพที่ถูกประมวลผลโดย D-Lighting ขณะถ่ายซึ่งมีการปรับแก้พื้นที่มืดของภาพไว้จะถูกบันทึกไว้เพียงภาพเดียวเท่านั้น