หิมะ

ถ่ายภาพทิวทัศน์ที่ปกคลุมด้วยหิมะซึ่งสว่างสดใสในแสงแดด

  1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่
  2. ปุ่ม
  3. หิมะ
  4. ปุ่ม