อาทิตย์ตก

ใช้โหมดนี้เพื่อถ่ายอาทิตย์ตกและอาทิตย์ขึ้น

  1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่
  2. ปุ่ม
  3. อาทิตย์ตก
  4. ปุ่ม