ย่ำค่ำ/รุ่งเช้า

ใช้โหมดนี้เพื่อถ่ายทิวทัศน์ซึ่งมีแสงธรรมชาติน้อย เช่น ก่อนอาทิตย์ขึ้นหรือหลังอาทิตย์ตก

  1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่
  2. ปุ่ม
  3. ย่ำค่ำ/รุ่งเช้า
  4. ปุ่ม