ภาพพาโนรามาอย่างง่าย

ใช้โหมดนี้เพื่อถ่ายภาพพาโนรามาซึ่งสามารถแสดงได้บนกล้อง กล้องจะจับภาพหลายๆ ภาพและนำมารวมเป็นภาพพาโนรามา

 1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่
 2. ปุ่ม
 3. ภาพพาโนรามาอย่างง่าย
 4. ปุ่ม
 1. เลือก [ปกติ (180°)] หรือ [กว้าง (360°)] เป็นช่วงการถ่ายภาพ แล้วกดปุ่ม
 2. จัดองค์ประกอบภาพส่วนแรกของภาพพาโนรามา แล้วกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อปรับโฟกัส
  • ตำแหน่งช่วงซูมจะถูกกำหนดไว้ที่มุมกว้าง
  • กล้องจะโฟกัสในพื้นที่ตรงกลางกรอบภาพ ไม่สามารถย้ายตำแหน่งของพื้นที่ได้
 3. กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุด จากนั้นปล่อยนิ้วออกจากปุ่มกดชัตเตอร์
  • จะปรากฏขึ้นเพื่อระบุทิศทางการเคลื่อนไหวของกล้อง
 4. เลื่อนกล้องไปทางใดทางหนึ่งในสี่ทิศทางจนกว่าสัญลักษณ์แสดงทิศทาง (1) จะมาถึงตำแหน่งสุดท้าย
  • เมื่อกล้องตรวจจับทิศทางการเคลื่อนไหวได้ ก็จะเริ่มถ่ายภาพ
  • การถ่ายภาพจะสิ้นสุดลงเมื่อกล้องจับภาพจนถึงช่วงการถ่ายภาพที่ระบุ
  • โฟกัสและค่าแสงจะถูกล็อคไว้จนกว่าการถ่ายภาพจะสิ้นสุด

ตัวอย่างการเคลื่อนไหวของกล้อง

หมายเหตุเกี่ยวกับการถ่ายภาพพาโนรามาอย่างง่าย

 • ช่วงของภาพที่เห็นในภาพที่บันทึกไว้จะแคบกว่าที่เห็นบนหน้าจอในขณะถ่ายภาพ
 • หากเลื่อนกล้องเร็วเกินไปหรือกล้องสั่นมากเกินไป หรือวัตถุมีรูปแบบเหมือนกันมากเกินไป (เช่น ผนังหรือที่มืด) อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้น
 • หากหยุดถ่ายภาพก่อนที่กล้องจะไปถึงครึ่งหนึ่งของช่วงภาพพาโนรามา จะไม่มีการบันทึกภาพพาโนรามา
 • หากถ่ายภาพเกินครึ่งหนึ่งของช่วงภาพพาโนรามาแต่สิ้นสุดลงก่อนที่จะถึงขอบของช่วง จะไม่มีการบันทึกช่วงที่ไม่ได้ถ่ายภาพและแสดงเป็นสีเทา

ขนาดภาพของภาพพาโนรามาอย่างง่าย

มีความแตกต่างกันสี่ขนาดภาพ (ในพิกเซล) ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

 • เมื่อตั้ง [ปกติ (180°)]
 • เมื่อตั้ง [กว้าง (360°)]

การแสดงภาพพาโนรามาอย่างง่าย

ดู “การแสดงภาพโดยใช้ภาพพาโนรามาอย่างง่าย” สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงภาพพาโนรามาอย่างง่าย