สัตว์เลี้ยง

ใช้โหมดนี้เมื่อถ่ายภาพสัตว์เลี้ยง เมื่อคุณเล็งกล้องไปที่สุนัขหรือแมว กล้องจะสามารถตรวจจับใบหน้าของสุนัขหรือแมวและโฟกัสที่ใบหน้าได้ ตามค่าตั้งจากโรงงาน ชัตเตอร์จะลั่นโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจจับใบหน้าของสุนัขหรือแมวได้ (ถ่ายภาพสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ)

 1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่
 2. ปุ่ม
 3. สัตว์เลี้ยง
 4. ปุ่ม
ตัวเลือกคำอธิบาย
ถ่ายทีละภาพทุกครั้งที่กล้องตรวจจับใบหน้าของสุนัขหรือแมวได้ กล้องจะถ่ายภาพหนึ่งภาพ
ถ่ายภาพต่อเนื่อง
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
ทุกครั้งที่กล้องตรวจจับใบหน้าของสุนัขหรือแมวได้ กล้องจะถ่ายภาพสามภาพอย่างต่อเนื่อง
 1. เลือก [ถ่ายทีละภาพ] หรือ [ถ่ายภาพต่อเนื่อง]
 2. เล็งกล้องไปที่สุนัขหรือแมว รอให้ชัตเตอร์ลั่นโดยอัตโนมัติหรือกดกดปุ่มกดชัตเตอร์

[ถ่ายภาพสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ]

สามารถตั้งการตั้งค่าต่อไปนี้เมื่อกดปุ่มเลือกคำสั่ง ()

 • [ถ่ายภาพสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ]: กล้องจะลั่นชัตเตอร์โดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบใบหน้าสุนัขหรือแมว
  • การถ่ายภาพสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติจะถูกตั้งเป็น [] หลังจากที่ถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นชุดห้าภาพแล้ว
  • นอกจากนี้คุณยังสามารถลั่นชัตเตอร์ได้โดยการกดปุ่มกดชัตเตอร์ เมื่อเลือก [ถ่ายภาพต่อเนื่อง] กล้องจะจับภาพอย่างต่อเนื่องขณะที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุดค้างไว้
 • []: กล้องจะลั่นชัตเตอร์เมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์จนสุด
  • กล้องจะโฟกัสที่ใบหน้าของสุนัข แมว หรือบุคคลเมื่อตรวจพบ
  • เมื่อเลือก [ถ่ายภาพต่อเนื่อง] กล้องจะจับภาพอย่างต่อเนื่องขณะที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุดค้างไว้

พื้นที่โฟกัส

 • เมื่อกล้องตรวจพบใบหน้า ใบหน้านั้นจะปรากฏอยู่ภายในกรอบสีเหลือง เมื่อกล้องจับโฟกัสที่ใบหน้าที่แสดงอยู่ในกรอบเส้นคู่ (พื้นที่โฟกัส) ได้แล้ว กรอบเส้นคู่นั้นจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว หากไม่พบใบหน้า กล้องจะโฟกัสพื้นที่ที่อยู่ตรงกลางกรอบภาพ
 • ในการถ่ายภาพบางสถานการณ์ กล้องอาจไม่พบใบหน้าของสุนัข แมว หรือบุคคลและมีวัตถุอื่นแสดงอยู่ภายในกรอบ