เลือกสีเด่น

เก็บเฉพาะสีที่เลือกเท่านั้นและทำให้สีอื่นเป็นสีขาวดำ

  1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่
  2. ปุ่ม
  3. เลือกสีเด่น
  4. ปุ่ม
  1. ใช้แป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อเลือกสีที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม เพื่อใช้สีนั้น
    • หากต้องการเปลี่ยนสี ให้กดปุ่ม อีกครั้ง
  2. จัดองค์ประกอบภาพวัตถุตัวแบบและถ่ายภาพ
    • กล้องจะโฟกัสในพื้นที่ตรงกลางกรอบภาพ ไม่สามารถย้ายตำแหน่งของพื้นที่ได้