ถ่ายภาพซ้อนเฉพาะส่วนสว่าง

โดยภาพที่มีเส้นแสง เช่น การส่องไฟของรถยนต์หรือการเคลื่อนไหวของดวงดาว จะถูกถ่ายไว้ กล้องจะถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนที่โดยอัตโนมัติที่ช่วงเวลาปกติ เปรียบเทียบกันแต่ละภาพและจัดเป็นภาพซ้อนกันเฉพาะพื้นที่สว่าง และจากนั้นจะบันทึกเป็นหนึ่งภาพ

 1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่
 2. ปุ่ม
 3. ถ่ายภาพซ้อนเฉพาะส่วนสว่าง
 4. ปุ่ม
ตัวเลือกคำอธิบาย
ทิวทัศน์กลางคืน + เส้นแสงใช้ถ่ายภาพการส่องของไฟรถยนต์อยู่ด้านหน้าของพื้นหลังทิวทัศน์ตอนกลางคืน
เส้นแสงดาวใช้เพื่อถ่ายภาพการเคลื่อนไหวของดวงดาว
พลุและดอกไม้ไฟใช้จับภาพพลุและดอกไม้ไฟ
 1. เลือก [ทิวทัศน์กลางคืน + เส้นแสง], [เส้นแสงดาว] หรือ [พลุและดอกไม้ไฟ]
  • สำหรับ [ทิวทัศน์กลางคืน + เส้นแสง]:
  • สำหรับ [เส้นแสงดาว]:
  • สำหรับ [พลุและดอกไม้ไฟ]:
   • คุณสามารถหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อตั้งค่าช่วงเวลาระหว่างถ่ายภาพที่ต้องการได้ ช่วงเวลาที่ตั้งจะกลายเป็นความไวชัตเตอร์
   • สามารถหมุนปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อตั้งค่ารูรับแสง
   • ตั้งโฟกัสที่วัตถุ
    การโฟกัสใน [พลุและดอกไม้ไฟ]
 2. กดปุ่มกดชัตเตอร์เพื่อเริ่มถ่ายภาพ
  • หน้าจออาจจะปิดในระหว่างช่วงเวลาการถ่ายภาพ ไฟแสดงสถานะการทำงานจะสว่างขึ้นในขณะที่หน้าจอปิดอยู่
 3. หลังจากจับภาพคอมโพสิทที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม เพื่อสิ้นสุดการถ่ายภาพ
  • ถ้าคุณถ่ายภาพต่อเนื่อง รายละเอียดในพื้นที่จัดองค์ประกอบภาพอาจหายไป
  • สำหรับ [ทิวทัศน์กลางคืน + เส้นแสง]:
   • เมื่อถ่ายภาพ 50 ภาพแล้ว กล้องจะหยุดการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
   • ภาพหนึ่งภาพที่มีองค์ประกอบภาพเป็นเส้นทับซ้อนอยู่จากเมื่อเริ่มถ่ายภาพจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติทุกๆ 10 ภาพ
  • สำหรับ [เส้นแสงดาว]:
   • กล้องจะถ่ายภาพหลายๆ ภาพที่ความไวชัตเตอร์ 25 วินาที โดยเว้นระยะห่างระหว่างแต่ละภาพประมาณ 5 วินาที เมื่อถ่ายภาพ 300 ภาพแล้ว กล้องจะหยุดการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
   • ภาพหนึ่งภาพที่มีองค์ประกอบภาพเป็นเส้นทับซ้อนอยู่จากเมื่อเริ่มถ่ายภาพจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติทุกๆ 30 ภาพ
  • สำหรับ [พลุและดอกไม้ไฟ]:
   • เมื่อถ่ายภาพ 30 ภาพแล้ว กล้องจะหยุดการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
   • สำหรับแต่ละภาพที่ถ่ายมา ภาพคอมโพสิทหนึ่งภาพจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุเกี่ยวกับ [ถ่ายภาพซ้อนเฉพาะส่วนสว่าง]

 • ให้ใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จเพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้กล้องปิดการทำงานโดยไม่ได้คาดคิด
 • ห้ามหมุนแป้นหมุนเลือกโหมดหรือถอดการ์ดหน่วยความจำจนกว่าจะสิ้นสุดการถ่ายภาพ
 • ขอแนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้อง เมื่อใช้ขาตั้งกล้องเพื่อให้กล้องไม่เคลื่อนไหวขณะถ่ายภาพ ให้เลือกเมนูตั้งค่า [ลดภาพสั่นไหว] [ปิด] ดู “การใช้ขาตั้งกล้อง” เมื่อใช้ขาตั้งกล้อง
 • ฟังก์ชั่นปิดกล้องอัตโนมัติจะถูกปิดใช้งานระหว่างการถ่ายภาพ
 • ไม่สามารถใช้การชดเชยแสงได้

การโฟกัสใน [ทิวทัศน์กลางคืน + เส้นแสง]

 • ระหว่างการโฟกัสอัตโนมัติ กล้องจะโฟกัสพื้นที่ตรงกลางกรอบภาพ คุณสามารถตั้งโหมดโฟกัสเป็น [โฟกัสอัตโนมัติ] (ค่าตั้งจากโรงงาน) หรือ [ระยะอินฟินิตี้]
 • เมื่อถ่ายภาพวัตถุที่อยู่ห่างไกล แนะนำให้เลือก [ระยะอินฟินิตี้] หรือใช้แมนวลโฟกัส

การโฟกัสใน [เส้นแสงดาว]

ระหว่างการโฟกัสอัตโนมัติ การตั้งค่าจะคงอยู่ที่ [ระยะอินฟินิตี้] และพื้นที่โฟกัสจะไม่แสดง ปรับโฟกัสโดยเปลี่ยนเป็นแมนวลโฟกัส
การใช้แมนวลโฟกัส

การโฟกัสใน [พลุและดอกไม้ไฟ]

 • คุณสามารถตั้งโหมดโฟกัสระหว่างการโฟกัสอัตโนมัติเป็น [ระยะอินฟินิตี้] (ค่าตั้งจากโรงงาน) หรือ [ระยะอินฟินิตี้] พื้นที่โฟกัสจะไม่แสดงระหว่าง [ระยะอินฟินิตี้] ระหว่าง [ระยะอินฟินิตี้] กล้องจะโฟกัสพื้นที่ตรงกลางกรอบภาพ
 • ปรับโฟกัสโดยเปลี่ยนเป็น [ระยะอินฟินิตี้] หรือแมนวลโฟกัส
  โหมดโฟกัสที่สามารถใช้ได้
  การใช้แมนวลโฟกัส

เวลาการถ่ายภาพที่เหลืออยู่

คุณสามารถเช็คเวลาการถ่ายภาพที่เหลืออยู่จนกระทั่งสิ้นสุดการถ่ายอัตโนมัติบนหน้าจอได้