ชมนก

ใช้เมื่อถ่ายภาพนกที่เกาะอยู่ไกลออกไป

 1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่
  • ถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องโดยกดปุ่ม และเลือก [ถ่ายภาพต่อเนื่อง]
   • [ถ่ายทีละภาพ] (ค่าตั้งจากโรงงาน): ถ่ายทีละภาพทุกครั้งที่กดปุ่มกดชัตเตอร์
   • [ถ่ายภาพต่อเนื่อง]: ในขณะที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุดค้างไว้ กล้องจะถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง กล้องสามารถจับภาพต่อเนื่องได้สูงสุดประมาณ 10 ภาพด้วยอัตราประมาณ 7 ภาพต่อวินาที
 2. ให้นกอยู่ในเส้นกรอบการจัดองค์ประกอบภาพ (1)
  • ที่ตำแหน่งช่วงซูมมุมกว้าง เส้นกรอบการจัดองค์ประกอบภาพจะแสดงขึ้นเพื่อระบุมุมมองภาพที่เทียบเท่ากับเลนส์ 500 มม. (ในกล้องฟิล์มขนาด 35มม. [135]) (ค่าตั้งจากโรงงาน)
  • สามารถเปลี่ยนมุมมองภาพสำหรับกรอบการจัดองค์ประกอบภาพได้โดยการกดปุ่ม และเลือก [เลือกทางยาวโฟกัส]
 3. กดปุ่ม
  • กล้องจะซูมเข้าเพื่อให้พื้นที่ภายในเส้นกรอบการจัดองค์ประกอบภาพกินพื้นที่มุมมองภาพทั้งหมด (ทางยาวโฟกัส) ใช้ปุ่มควบคุมการซูมหรือปุ่มควบคุมการซูมด้านข้างปรับมุมมองภาพ/ตำแหน่งช่วงซูมตามสภาพการถ่ายภาพ
  • กล้องจะโฟกัสในพื้นที่ตรงกลางกรอบภาพ หากกดปุ่ม จะสามารถตั้ง [โหมดพื้นที่ AF] เป็น [กลาง (เฉพาะจุด)] (ค่าตั้งจากโรงงาน), [กลาง (ปกติ)] หรือ [กลาง (กว้าง)] ตั้งตามขนาดของวัตถุและช่วงการโฟกัส
 4. ถ่ายภาพ

การตั้งค่าโหมดชมนก

การตั้งค่า [เลือกทางยาวโฟกัส], [ถ่ายภาพต่อเนื่อง] และ [โหมดพื้นที่ AF] จะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำของกล้องแม้จะปิดกล้องแล้ว