โหมดสร้างสรรค์ (การปรับใช้งานเอ็ฟเฟ็กต์เมื่อถ่ายภาพ)

ใช้เอ็ฟเฟ็กต์กับภาพในระหว่างการถ่ายภาพ

 1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่
 2. กดปุ่ม
  • หน้าจอเลือกเอ็ฟเฟ็กต์จะแสดงขึ้น
 3. ใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง เพื่อเลือกเอ็ฟเฟ็กต์ (1)
  • กลุ่มเอ็ฟเฟ็กต์ (2) สามารถเปลี่ยนได้ด้วยการหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่ง
  • หากต้องการออกโดยไม่บันทึกการเลือก ให้กด
 4. หากต้องการปรับเอ็ฟเฟ็กต์ กด
  • หากไม่ต้องการปรับเอ็ฟเฟ็กต์ ให้กดปุ่ม เพื่อดำเนินการต่อไปในขั้นตอน 7
 5. ใช้ เพื่อไฮไลท์ตัวเลือกที่ต้องการ แล้วกด
  • เลือก [ปริมาณ], [ชดเชยแสง], [คอนทราสต์], [เฉดสี], [ความอิ่มตัวของสี], [ฟิลเตอร์] หรือ [ความสว่างบริเวณขอบภาพ] ตัวเลือกที่สามารถเลือกได้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกลุ่ม
 6. ใช้ เพื่อปรับระดับเอ็ฟเฟ็กต์และกดปุ่ม
 7. กดปุ่มกดชัตเตอร์หรือปุ่ม ( บันทึกภาพยนตร์) เพื่อถ่ายภาพ

การเลือกกลุ่มเอ็ฟเฟ็กต์และเอ็ฟเฟ็กต์

สามารถเลือกกลุ่มเอ็ฟเฟ็กต์และเอ็ฟเฟ็กต์ได้โดยกดปุ่ม เมื่อหน้าจอในขั้นตอน 2 ปรากฏขึ้น

ฟังก์ชั่นที่มีอยู่ในโหมดสร้างสรรค์