ชดเชยแสง

คุณสามารถปรับความสว่างทั่วทั้งภาพได้

 1. กดปุ่มเลือกคำสั่ง ()
 2. เลือกค่าการชดเชยแล้วกดปุ่ม
  • หากต้องการให้ภาพสว่างขึ้น ให้ตั้งค่าไปทางบวก (+)
  • หากต้องการลดความสว่างภาพ ให้ตั้งค่าไปทางลบ (–)
  • ค่าการชดเชยจะถูกปรับใช้แม้จะไม่ได้กดปุ่ม

การตั้งค่าการชดเชยแสง

 • หากมีการใช้การตั้งค่าในโหมด , หรือ จะยังคงบันทึกอยู่ในหน่วยความจำของกล้องแม้จะปิดกล้องแล้ว
 • การชดเชยแสงจะไม่สามารถใช้ได้ในโหมดถ่ายภาพต่อไปนี้:
  • เมื่อตั้งโหมดสำเร็จรูปเป็น [พลุไฟ], [ถ่ายภาพซ้อนเฉพาะส่วนสว่าง] หรือ [ท้องฟ้ายามค่ำคืน (150 นาที)] หรือ [เส้นแสงดาว (150 นาที)] ใน [ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา]
  • โหมด (ปรับเอง)
  • [ปรับเอง] ในโหมด (ถ่ายภาพยนตร์แบบปรับเอง)
 • เมื่อตั้งค่าการชดเชยแสงในขณะที่ใช้แฟลชในตัวกล้อง การชดเชยจะถูกนำไปใช้กับทั้งค่าแสงพื้นหลังและไฟแฟลช
 • คุณยังสามารถตั้งการชดเชยแสงได้โดยใช้แป้นหมุนด้านข้าง
  กำหนดหน้าที่ปุ่มหมุนด้านข้าง

การใช้กราฟฮิสโตแกรม

กราฟฮิสโตแกรมคือกราฟที่แสดงถึงการจำแนกโทนสีในภาพ ให้ใช้เป็นแนวทางเมื่อมีการชดเชยแสงและถ่ายภาพโดยไม่ใช้แฟลช

 • แกนแนวนอนบอกถึงความสว่างของพิกเซล โดยโทนสีมืดจะอยู่ฝั่งซ้ายและโทนสีสว่างจะอยู่ฝั่งขวา ส่วนแกนแนวตั้งแสดงถึงจำนวนพิกเซล
 • การเพิ่มค่าการชดเชยแสงจะปรับการกระจายโทนสีไปฝั่งขวา และการลดค่าการชดเชยแสงจะปรับการกระจายโทนสีไปฝั่งซ้าย