โหมด , , และ

ในโหมด , , และ คุณสามารถตั้งค่าแสง (ทั้งความไวชัตเตอร์และค่ารูรับแสง) ตามสภาพการถ่ายภาพได้ นอกจากนั้นคุณยังสามารถควบคุมการถ่ายภาพได้ดีขึ้นโดยตั้งค่าตัวเลือกเมนูการถ่ายภาพ

โหมดถ่ายภาพคำอธิบาย
โปรแกรมอัตโนมัติคุณสามารถปล่อยให้กล้องปรับความไวชัตเตอร์ (4) และค่ารูรับแสง (5) เองได้
 • ทั้งความไวชัตเตอร์และค่ารูรับแสงสามารถเปลี่ยนได้โดยหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่ง (1) (โปรแกรมแบบยืดหยุ่น) ขณะใช้งานโปรแกรมแบบยืดหยุ่น จะมี (เครื่องหมายโปรแกรมแบบยืดหยุ่น) ปรากฏขึ้นที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ (3)
 • หากต้องการยกเลิกโปรแกรมแบบยืดหยุ่น ให้หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งในทิศทางตรงข้ามกับตอนตั้งค่าจนกระทั่งเครื่องหมาย หายไป นอกจากนี้ยังยกเลิกได้เมื่อเปลี่ยนโหมดถ่ายภาพ ปิดการทำงานของกล้อง หรือเปิดปิดแฟลชในตัวกล้อง
ปรับชัตเตอร์เองหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่ง (1) เพื่อตั้งความไวชัตเตอร์ (4) กล้องจะกำหนดค่ารูรับแสง (5) โดยอัตโนมัติ
ปรับรูรับแสงเองหมุนปุ่มเลือกคำสั่ง (2) เพื่อตั้งค่ารูรับแสง (5) กล้องจะกำหนดความไวชัตเตอร์ (4) โดยอัตโนมัติ
ปรับเองตั้งค่าทั้งความไวชัตเตอร์ (4) และค่ารูรับแสง (5) หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่ง (1) เพื่อตั้งความไวชัตเตอร์ หมุนปุ่มเลือกคำสั่ง (2) เพื่อตั้งค่ารูรับแสง
สัญลักษณ์แสดงค่าแสง (เมื่ออยู่ในโหมด )
 • คุณสามารถใช้การตั้งค่า Bulb หรือ Time เพื่อถ่ายภาพด้วยการเปิดรับแสงเป็นเวลานานได้

เคล็ดลับสำหรับการตั้งค่าแสง
ช่วงการควบคุมความไวชัตเตอร์ (โหมด , , และ )

เคล็ดลับสำหรับการตั้งค่าแสง

การรับรู้การเคลื่อนไหวและปริมาณของภาพเบลอบริเวณพื้นหลังในตัวแบบจะแตกต่างกันไปโดยการเปลี่ยนค่าผสมของความไวชัตเตอร์และค่ารูรับแสง แม้ว่าค่าแสงจะเท่ากัน

เอ็ฟเฟ็กต์ของความไวชัตเตอร์

กล้องสามารถถ่ายวัตถุตัวแบบที่เคลื่อนไหวเร็วให้ปรากฏแบบอยู่นิ่งที่ความไวชัตเตอร์สูงได้ หรือใช้ในการเน้นการเคลื่อนไหวของวัตถุตัวแบบที่เคลื่อนไหวที่ความไวชัตเตอร์ต่ำ

เอ็ฟเฟ็กต์ของค่ารูรับแสง

กล้องสามารถตั้งใจทำให้พื้นหลังของวัตถุพร่ามัวได้ หรือทำให้วัตถุ พื้นหน้า และพื้นหลังอยู่ในระยะโฟกัส

ความไวชัตเตอร์และค่ารูรับแสง

 • ช่วงการควบคุมความไวชัตเตอร์จะต่างกันไปตามการตั้งค่าตำแหน่งช่วงซูม ค่ารูรับแสง หรือค่าความไวแสง (ISO)
 • นอกจากนั้น ค่ารูรับแสงของกล้องยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามตำแหน่งช่วงซูมอีกด้วย
 • เมื่อมีการซูมหลังจากที่ตั้งค่าแสง ค่าผสมของแสงหรือค่ารูรับแสงอาจเปลี่ยนแปลง
 • รูรับแสงกว้าง (เรียกอีกอย่างว่าค่ารูรับแสงน้อย) ทำให้แสงเข้ามาในกล้องมากขึ้น และรูรับแสงแคบ (ค่ารูรับแสงมาก) ทำให้แสงเข้ามาน้อยลง ค่ารูรับแสงน้อยสุดแสดงว่ารูรับแสงใหญ่สุด และค่ารูรับแสงมากสุดแสดงว่ารูรับแสงแคบสุด
 • ตำแหน่งเลนส์ยิ่งใกล้กับตำแหน่งช่วงซูมเทเลโฟโต้ ค่ารูรับแสงก็จะยิ่งแคบลง

การตั้งค่าแสงเมื่อบันทึกภาพยนตร์

เมื่อบันทึกภาพยนตร์ใน , , , หรือ กล้องจะไม่นำค่าความไวชัตเตอร์และค่ารูรับแสงที่คุณตั้งไว้มาปรับใช้ เมื่อหมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ (ถ่ายภาพยนตร์แบบปรับเอง) คุณจะสามารถตั้งค่าแสงสำหรับการบันทึกภาพยนตร์ได้

หมายเหตุเกี่ยวกับการตั้งค่าแสง

กล้องอาจไม่สามารถหาค่าแสงที่เหมาะสมได้ หากวัตถุมืดเกินไปหรือสว่างเกินไป ในสถานการณ์เช่นนี้ สัญลักษณ์แสดงความไวชัตเตอร์หรือสัญลักษณ์แสดงค่ารูรับแสงจะกะพริบเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง (ยกเว้นเมื่อใช้โหมด ) ให้เปลี่ยนการตั้งค่าความไวชัตเตอร์หรือค่ารูรับแสง

สัญลักษณ์แสดงค่าแสง (เมื่ออยู่ในโหมด )

ระดับความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าแสงที่ปรับกับค่าแสงที่เหมาะสมที่สุดซึ่งวัดโดยกล้องจะแสดงขึ้นในสัญลักษณ์แสดงค่าแสงบนหน้าจอ ระดับความคลาดเคลื่อนที่อยู่ในสัญลักษณ์แสดงค่าแสง จะแสดงด้วยค่า EV (-2 ถึง +2 EV โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1/3 EV)

ฟังก์ชั่นที่มีอยู่ในโหมด , , และ

พื้นที่โฟกัส

พื้นที่โฟกัสสำหรับโฟกัสอัตโนมัติจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าใน เมนูถ่ายภาพ [โหมดพื้นที่ AF] เมื่อตั้งเป็น [AF ค้นหาวัตถุหลัก] (ค่าตั้งจากโรงงาน) กล้องจะตรวจหาวัตถุหลักและโฟกัสที่วัตถุ หากตรวจพบใบหน้าบุคคล กล้องจะตั้งโฟกัสที่ใบหน้าโดยอัตโนมัติ

ช่วงการควบคุมความไวชัตเตอร์ (โหมด , , และ )

ช่วงการควบคุมความไวชัตเตอร์จะต่างกันไปตามการตั้งค่าตำแหน่งช่วงซูม ค่ารูรับแสง หรือค่าความไวแสง (ISO) นอกจากนี้ ช่วงการควบคุมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในการตั้งค่าถ่ายภาพต่อเนื่องต่อไปนี้

การตั้งค่าช่วงการควบคุม (วินาที)
ความไวแสง1100 - 4001/2000 2–8 วินาที (โหมด หรือ )
1/4000 2, 3–30 วินาที (โหมด )
1/4000 2, 3–30 วินาที (โหมด )4
100 - 8001/2000 2–4 วินาที (โหมด หรือ )
1/4000 2, 3–30 วินาที (โหมด )
1/4000 2, 3–30 วินาที (โหมด )4
100 - 16001/2000 2–2 วินาที (โหมด หรือ )
1/4000 2, 3–30 วินาที (โหมด )
1/4000 2, 3–30 วินาที (โหมด )4
100 - 32001/2000 2–1 วินาที (โหมด หรือ )
1/4000 2, 3–30 วินาที (โหมด หรือ )
100 - 64001/2000 2–1/2 วินาที (โหมด หรือ )
1/4000 2, 3–15 วินาที (โหมด หรือ )
1001/2000 2–30 วินาที (โหมด หรือ )
1/4000 2, 3–30 วินาที (โหมด )
1/4000 2, 3–30 วินาที (โหมด )4
2001/2000 2–15 วินาที (โหมด หรือ )
1/4000 2, 3–30 วินาที (โหมด )
1/4000 2, 3–30 วินาที (โหมด )4
4001/2000 2–8 วินาที (โหมด หรือ )
1/4000 2, 3–30 วินาที (โหมด )
1/4000 2, 3–30 วินาที (โหมด )4
8001/2000 2–4 วินาที (โหมด หรือ )
1/4000 2, 3–30 วินาที (โหมด )
1/4000 2, 3–30 วินาที (โหมด )4
16001/2000 2–2 วินาที (โหมด หรือ )
1/4000 2, 3–30 วินาที (โหมด )
1/4000 2, 3–30 วินาที (โหมด )4
32001/2000 2–1 วินาที (โหมด หรือ )
1/4000 2, 3–30 วินาที (โหมด หรือ )
64001/2000 2–1/2 วินาที (โหมด หรือ )
1/4000 2, 3–15 วินาที (โหมด หรือ )
ถ่ายภาพต่อเนื่องถ่ายภาพต่อเนื่อง H, ถ่ายภาพต่อเนื่อง L1/4000 2, 3–1/30 วินาที
บันทึกภาพก่อนถ่าย,
ภาพต่อเนื่อง H: 120 ภาพต่อวินาที
1/4000–1/125 วินาที
ภาพต่อเนื่อง H: 60 ภาพต่อวินาที1/4000–1/60 วินาที
ถ่ายแบบเว้นช่วงเวลาเหมือนเวลาที่ตั้งค่า [ถ่ายทีละภาพ]
 1. การตั้งค่าความไวแสง (ISO) จะถูกจำกัดไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการถ่ายภาพต่อเนื่อง
  ฟังก์ชั่นที่ไม่สามารถใช้พร้อมกันได้เมื่อถ่ายภาพ
 2. ความไวชัตเตอร์สูงสุดเมื่อตั้งค่ารูรับแสงเป็นค่ามากสุด (รูรับแสงแคบสุด) ที่ตำแหน่งช่วงซูมมุมกว้างสูงสุด ยิ่งตำแหน่งช่วงซูมใกล้ถึงเทเลโฟโต้หรือค่ารูรับแสงน้อยลง (รูรับแสงใหญ่ขึ้น) จะทำให้ความไวชัตเตอร์สูงสุดช้าลงด้วย
 3. ค่าแสงอาจแตกต่างกันเมื่อถ่ายภาพวัตถุเดิมหลายๆ ครั้งที่ความไวชัตเตอร์ซึ่งสัญลักษณ์แสดงปรากฏเป็นสีแดง (สูงกว่า 1/2000 วินาที)
 4. สามารถใช้การตั้งค่า Bulb และการตั้งค่า Time ได้
  การถ่ายภาพด้วยการตั้งค่า Bulb หรือการตั้งค่า Time (เมื่ออยู่ในโหมด )