การใช้การซูมภาพ

การใช้ปุ่มควบคุมการซูม
การใช้ปุ่มควบคุมการซูมด้านข้าง
การใช้ซูมย้อนกลับอย่างรวดเร็ว (ขยายพื้นที่มุมมองให้กว้างขึ้นชั่วคราว)

การใช้ปุ่มควบคุมการซูม

เมื่อคุณเลื่อนปุ่มควบคุมการซูม ตำแหน่งช่วงซูมของเลนส์จะเปลี่ยนไป

หมายเหตุเกี่ยวกับการซูมแบบดิจิตอลเมื่อบันทึกภาพยนตร์

  • แถบสถานะช่วงซูมจะไม่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่บันทึกภาพยนตร์
  • หากคุณยังคงซูมต่อในขณะบันทึกภาพยนตร์ การซูมจะหยุดลงในตำแหน่งที่การซูมแบบออพติคอลเปลี่ยนเป็นการซูมแบบดิจิตอล หากต้องการซูมต่อ ให้เลื่อนนิ้วมือของคุณออกจากปุ่มควบคุมการซูมครู่หนึ่ง ก่อนใช้งานปุ่มควบคุมการซูมต่อ
  • อัตราการซูมของการซูมแบบดิจิตอลจะจำกัดอยู่ที่ประมาณ 3.6× เมื่อตั้งค่า [ตัวเลือกภาพยนตร์] เป็น [2160/30p] (4K UHD) หรือ [2160/25p] (4K UHD) ในขณะบันทึกภาพยนตร์

การซูมแบบดิจิตอลและ Dynamic Fine Zoom

แถบสถานะช่วงซูมจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเมื่อเปิดใช้การซูมแบบดิจิตอล และจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อมีการขยายการซูมเพิ่มขึ้นไปอีก

  • แถบสถานะช่วงซูมเป็นสีน้ำเงิน: ระดับคุณภาพจะไม่แย่ลงมากนักเมื่อใช้งาน Dynamic Fine Zoom
  • แถบสถานะช่วงซูมเป็นสีเหลือง: อาจมีบางกรณีที่ระดับคุณภาพอาจแย่ลงอย่างเห็นได้ชัด
  • แถบสถานะช่วงซูมจะยังคงเป็นสีฟ้าทั่วทั้งพื้นที่เมื่อภาพมีขนาดเล็กกว่า
  • แถบสถานะช่วงซูมอาจไม่เปลี่ยนเป็นสีฟ้าเมื่อใช้การตั้งค่าถ่ายภาพต่อเนื่องบางอย่างหรือการตั้งค่าอื่นๆ

การใช้ปุ่มควบคุมการซูมด้านข้าง

นอกจากนี้ยังสามารถทำการซูมโดยเลื่อนปุ่มควบคุมการซูมด้านข้างไปทาง หรือ

ความเร็วในการซูม

  • การหมุนปุ่มควบคุมการซูมไปทางใดทางหนึ่งจนสุดจะปรับการซูมได้รวดเร็วกว่าปุ่มควบคุมการซูมด้านข้าง
  • ความเร็วในการซูมของปุ่มควบคุมการซูมด้านข้างขณะบันทึกภาพยนตร์หรืออยู่ในโหมดภาพยนตร์แบบปรับเองจะสามารถตั้งได้ในเมนูตั้งค่า [ใช้ปุ่มควบคุมการซูมด้านข้าง]

การใช้ซูมย้อนกลับอย่างรวดเร็ว (ขยายพื้นที่มุมมองให้กว้างขึ้นชั่วคราว)

ถ้าวัตถุหายไปขณะถ่ายภาพด้วยเลนส์ในตำแหน่งเทเลโฟโต้ ให้กดปุ่ม (ซูมย้อนกลับอย่างรวดเร็ว) เพื่อขยายมุมมองภาพให้กว้างขึ้นชั่วคราวเพื่อให้คุณสามารถจัดองค์ประกอบภาพของวัตถุได้ง่ายยิ่งขึ้น