การใช้โฟกัสอัตโนมัติ

ตั้งตัวเลือกโหมดโฟกัสเป็น (โฟกัสอัตโนมัติ) เพื่อใช้โฟกัสอัตโนมัติ

การเลือกโหมดโฟกัส
ปุ่มกดชัตเตอร์
การใช้ AF ค้นหาวัตถุหลัก
การใช้การหาใบหน้า
การใช้สีผิวหน้านุ่มนวล
วัตถุตัวแบบที่ไม่เหมาะสำหรับโฟกัสอัตโนมัติ
การล็อคโฟกัส

การเลือกโหมดโฟกัส

คุณสามารถเลือกโหมดโฟกัสที่เหมาะกับระยะการถ่ายภาพได้

 1. กดปุ่มเลือกคำสั่ง ()
 2. เลือกโหมดโฟกัสที่ต้องการและกดปุ่ม
  • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโหมดโฟกัสประเภทต่างๆ ดู “โหมดโฟกัสที่สามารถใช้ได้
  • หากไม่นำค่าที่ตั้งมาใช้โดยกดปุ่ม การเลือกนั้นจะถูกยกเลิก

โหมดโฟกัสที่สามารถใช้ได้

ตัวเลือกคำอธิบาย
โฟกัสอัตโนมัติใช้เมื่อระยะห่างจากวัตถุถึงเลนส์เท่ากับ 50 ซม. ขึ้นไปหรือ 5.0 ม. ขึ้นไปเมื่ออยู่ในตำแหน่งการซูมภาพเทเลโฟโต้สูงสุด
 • สัญลักษณ์โหมดโฟกัสในหน้าจอถ่ายภาพจะปรากฏขึ้นทันทีเฉพาะหลังจากที่ทำการตั้งค่าเท่านั้น
โฟกัสระยะใกล้ตั้งเมื่อถ่ายภาพระยะใกล้
เมื่อกำหนดอัตราการซูมไปยังตำแหน่งที่ และแถบสถานะช่วงซูมปรากฏเป็นสีเขียว กล้องจะสามารถโฟกัสวัตถุได้ใกล้สุดประมาณ 10 ซม. จากเลนส์ เมื่อช่วงซูมอยู่ที่ตำแหน่งมุมกว้างกว่าที่ ปรากฏขึ้น กล้องจะสามารถโฟกัสวัตถุได้ใกล้สุดประมาณ 1 ซม. จากเลนส์
ระยะอินฟินิตี้ใช้เมื่อถ่ายภาพระยะไกลผ่านกระจกหน้าต่างหรือเมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์
กล้องจะปรับโฟกัสให้ใกล้ระยะอินฟินิตี้โดยอัตโนมัติ
 • กล้องอาจไม่สามารถโฟกัสวัตถุที่อยู่ใกล้ได้
ระยะอินฟินิตี้ใช้งานได้เมื่อตั้งโหมดสำเร็จรูปเป็น [ถ่ายภาพซ้อนเฉพาะส่วนสว่าง] [พลุและดอกไม้ไฟ] โฟกัสจะล็อคที่ระยะอินฟินิตี้
 • ล็อคที่ [ระยะอินฟินิตี้] สำหรับโหมดสำเร็จรูปบางโหมด

การตั้งค่าโหมดโฟกัส

ปุ่มกดชัตเตอร์

การใช้งานคำอธิบาย
กดลงครึ่งหนึ่งกดปุ่มกดชัตเตอร์ลง “ครึ่งหนึ่ง” หมายถึงกดปุ่มค้างไว้ที่จุดซึ่งคุณรู้สึกว่ามีแรงต้านเล็กน้อย
 • โฟกัสและค่าแสง (ความไวชัตเตอร์และค่ารูรับแสง) จะถูกตั้งค่าเมื่อคุณกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง กล้องยังคงล็อคโฟกัสและค่าแสงไว้ขณะที่ยังกดปุ่มค้างไว้ครึ่งหนึ่ง
 • พื้นที่โฟกัสจะแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายภาพ
กดลงจนสุดหากต้องการกดปุ่มกดชัตเตอร์ “ลงจนสุด” หมายถึงกดปุ่มลงจนสุดอย่างสมบูรณ์
 • ชัตเตอร์จะลั่นเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์จนสุด
 • ห้ามใช้แรงขณะกดปุ่มกดชัตเตอร์ เพราะอาจทำให้กล้องสั่นและทำให้ภาพสั่นไหว ให้กดปุ่มเบาๆ

การใช้ AF ค้นหาวัตถุหลัก

ในโหมด (อัตโนมัติ) หรือโหมดสร้างสรรค์ หรือเมื่อ [โหมดพื้นที่ AF] ในโหมด , , , หรือ ตั้งค่าเป็น [AF ค้นหาวัตถุหลัก] กล้องจะโฟกัสในลักษณะที่อธิบายไว้ด้านล่างเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

หมายเหตุเกี่ยวกับ AF ค้นหาวัตถุหลัก

 • วัตถุตัวแบบที่กล้องพิจารณาว่าเป็นวัตถุหลักอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการถ่ายภาพ
 • กล้องอาจไม่พบวัตถุหลักเมื่อใช้การตั้งค่าบางอย่างสำหรับ [ไวต์บาลานซ์], [Picture Control] หรือกลุ่มเอ็ฟเฟ็กต์ในโหมดสร้างสรรค์
 • กล้องอาจตรวจไม่พบวัตถุหลักที่เหมาะสมเมื่ออยู่ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • เมื่อวัตถุมืดหรือสว่างมาก
  • เมื่อวัตถุหลักไม่มีสีที่โดดเด่นซึ่งมองเห็นได้อย่างชัดเจน
  • เมื่อภาพอยู่ในกรอบภาพ ดังนั้นวัตถุหลักก็จะอยู่ที่ขอบของหน้าจอ
  • เมื่อวัตถุหลักประกอบด้วยรูปแบบซ้ำๆ

การใช้การหาใบหน้า

ในการตั้งค่าต่อไปนี้ กล้องจะใช้การหาใบหน้าเพื่อโฟกัสใบหน้าบุคคลโดยอัตโนมัติ

ถ้ากล้องตรวจพบใบหน้ามากกว่าหนึ่งใบหน้า กรอบเส้นคู่ (1) จะปรากฏรอบใบหน้าที่กล้องโฟกัส และกรอบเส้นเดี่ยวจะปรากฏรอบใบหน้าอื่นๆ

หากกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งขณะที่ไม่พบใบหน้าใดๆ:

หมายเหตุเกี่ยวกับการหาใบหน้า

 • ความสามารถของกล้องในการตรวจจับใบหน้าจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งรวมถึงทิศทางที่ใบหน้านั้นๆ มองไปด้วย
 • กล้องจะไม่สามารถตรวจพบใบหน้าได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • เมื่อใบหน้าบางส่วนซ่อนอยู่ใต้แว่นกันแดดหรือสิ่งบดบังใบหน้าอื่นๆ
  • เมื่อใบหน้ากินพื้นที่ในกรอบภาพมากเกินไปหรือน้อยเกินไป

การใช้สีผิวหน้านุ่มนวล

โหมดสำเร็จรูป [ภาพบุคคล] หรือ [บุคคลตอนกลางคืน] ถ้าตรวจพบใบหน้าบุคคล กล้องจะประมวลผลภาพเพื่อทำให้สีผิวหน้านุ่มนวลขึ้นก่อนทำการบันทึกภาพ (สูงสุดสามใบหน้า)
นอกจากนี้ยังสามารถใช้ [สีผิวหน้านุ่มนวล] กับภาพที่บันทึกไว้แล้วในโหมดแสดงภาพ

หมายเหตุเกี่ยวกับสีผิวหน้านุ่มนวล

 • การบันทึกภาพอาจต้องใช้เวลานานกว่าปกติหลังจากถ่ายภาพ
 • ในบางสภาพการถ่ายภาพ อาจไม่ให้ผลตามที่ต้องการและเอ็ฟเฟ็กต์อาจถูกนำไปใช้กับพื้นที่ที่ไม่มีใบหน้าในภาพ

วัตถุตัวแบบที่ไม่เหมาะสำหรับโฟกัสอัตโนมัติ

กล้องอาจไม่โฟกัสตามที่คาดไว้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ต่อไปนี้ ในบางกรณีซึ่งเกิดขึ้นได้ยาก กล้องจะไม่โฟกัสวัตถุแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วพื้นที่โฟกัสหรือสัญลักษณ์แสดงสถานะการโฟกัสแสดงเป็นสีเขียวแล้วก็ตาม:

ในสถานการณ์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ลองกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสใหม่หลายๆ ครั้ง หรือโฟกัสวัตถุอื่นมีระยะห่างจากกล้องเท่ากับวัตถุที่ต้องการโฟกัสจริง และใช้การล็อคโฟกัส
การล็อคโฟกัส
นอกจากนี้กล้องยังโฟกัสได้โดยใช้แมนวลโฟกัส
การใช้แมนวลโฟกัส

การล็อคโฟกัส

ใช้การล็อคโฟกัสเพื่อจับภาพที่มีองค์ประกอบภาพที่สร้างสรรค์ แม้ขณะที่ตั้งค่าพื้นที่โฟกัสไว้ที่กลางกรอบภาพ

 1. จัดตำแหน่งวัตถุตัวแบบให้อยู่ตรงกลางกรอบภาพ และกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
  • กล้องจะโฟกัสวัตถุและพื้นที่โฟกัสจะแสดงเป็นสีเขียว
  • ค่าแสงจะถูกล็อค
 2. จัดองค์ประกอบภาพใหม่โดยไม่ต้องยกนิ้วของคุณขึ้น
  • ต้องรักษาระยะห่างระหว่างกล้องและวัตถุตัวแบบให้เท่าเดิม
 3. กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ

การย้ายพื้นที่โฟกัสไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

สามารถย้ายพื้นที่โฟกัสในโหมดถ่ายภาพ , , หรือ โดยใช้ปุ่มเลือกคำสั่งตั้งค่าเมนูถ่ายภาพ [โหมดพื้นที่ AF] เป็นหนึ่งในตัวเลือกปรับเอง

การใช้ปุ่ม (AE-L/AF-L) สำหรับการล็อคโฟกัส

สามารถใช้ปุ่ม (AE-L/AF-L) เพื่อล็อคการปรับค่าแสงหรือโฟกัสได้โดยกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งค้างไว้
ปุ่มล็อค AE/AF