ค่าตั้งจากโรงงาน (แฟลช การตั้งเวลาถ่าย และโหมดโฟกัส)

ค่าตั้งจากโรงงานสำหรับโหมดถ่ายภาพแต่ละโหมดมีดังนี้

โหมดแฟลชตั้งเวลาถ่ายโหมดโฟกัส
(อัตโนมัติ)OFF1
(ภาพบุคคล)OFF12
(ทิวทัศน์)2OFF2
(กีฬา)2OFF22
(บุคคลตอนกลางคืน)3OFF12
(ปาร์ตี้/ในร่ม)4OFF2
(ชายหาด)OFF5
(หิมะ)OFF5
(อาทิตย์ตก)2OFF2
(ย่ำค่ำ/รุ่งเช้า)2OFF2
(ทิวทัศน์ตอนกลางคืน)2OFF2
(ถ่ายระยะใกล้)6OFF2
(ภาพอาหาร)2OFF2
(พลุไฟ)2OFF22
(ภาพย้อนแสง)/7OFF2
(ภาพพาโนรามาอย่างง่าย)2OFF22
(สัตว์เลี้ยง)285
(เลือกสีเด่น)OFF
(ถ่ายภาพซ้อนเฉพาะส่วนสว่าง)2OFF/9
(ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา)2OFF//10
(พระจันทร์)23s2
(ชมนก)2OFF11
(ถ่ายภาพยนตร์แบบปรับเอง)2OFF
(สร้างสรรค์)OFF5
, , และ OFF1
(User settings)OFF1
 1. สามารถเลือก [ตั้งถ่ายสไมล์] ได้ด้วย
 2. ไม่สามารถเปลี่ยนได้
 3. ไม่สามารถเปลี่ยนได้ เมื่อตั้งค่าเป็น [มือถือ] การตั้งค่าโหมดแฟลชจะกำหนดไว้ตายตัวที่แฟลชลบเงาพร้อมแฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์ต่ำและการลดตาแดง เมื่อตั้งค่าเป็น [ขาตั้งกล้อง] การตั้งค่าโหมดแฟลชจะกำหนดไว้ตายตัวที่อัตโนมัติพร้อมแฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์ต่ำและการลดตาแดง
 4. อาจเปลี่ยนไปที่แฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์ต่ำและโหมดแฟลชพร้อมระบบลดตาแดง
 5. สามารถเลือก [โฟกัสอัตโนมัติ] หรือ [โฟกัสระยะใกล้] ได้
 6. โหมดแฟลชจะถูกกำหนดตายตัวไว้ที่ (ปิด) เมื่อใช้ [ลดสัญญาณรบกวนภาพชุด]
 7. เมื่อตั้งค่า [HDR] เป็น [ปิด] โหมดแฟลชจะถูกกำหนดไว้ที่ [แฟลชลบเงา] เมื่อตั้งค่า [HDR] เป็น [เปิด] โหมดแฟลชจะถูกกำหนดไว้ที่ (ปิด)
 8. สามารถใช้ [ถ่ายภาพสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ] ได้ ไม่สามารถใช้ [10s] หรือ [3s] ได้
 9. เมื่อใช้ [ทิวทัศน์กลางคืน + เส้นแสง] สามารถเลือก [โฟกัสอัตโนมัติ] หรือ [ระยะอินฟินิตี้] ได้ เมื่อใช้ [เส้นแสงดาว] โหมดโฟกัสจะถูกกำหนดไว้ที่ [ระยะอินฟินิตี้] เมื่อใช้ [พลุและดอกไม้ไฟ] สามารถเลือก [ระยะอินฟินิตี้] หรือ [ระยะอินฟินิตี้] ได้
 10. โฟกัสจะถูกกำหนดไว้ที่ [โฟกัสอัตโนมัติ] เมื่อใช้ [ทิวทัศน์ของเมือง (10 นาที)], ที่ [ระยะอินฟินิตี้] เมื่อใช้ [ทิวทัศน์ (25 นาที)] หรือ [พระอาทิตย์ตก (50 นาที)] หรือที่ [ระยะอินฟินิตี้] เมื่อใช้ [ท้องฟ้ายามค่ำคืน (150 นาที)] หรือ [เส้นแสงดาว (150 นาที)]
 11. สามารถเลือกระหว่าง [โฟกัสอัตโนมัติ] หรือ [ระยะอินฟินิตี้]