ฟังก์ชั่นที่ไม่สามารถใช้พร้อมกันได้เมื่อถ่ายภาพ

ฟังก์ชั่นบางอย่างไม่สามารถใช้ร่วมกับการตั้งค่าเมนูอื่นๆ ได้

ฟังก์ชั่นที่ถูกจำกัดการใช้งานคำอธิบาย
โหมดแฟลช
 • เมื่อตั้งค่าโหมดโฟกัสเป็น [ระยะอินฟินิตี้] จะไม่สามารถใช้แฟลชได้
 • เมื่อ [ถ่ายภาพต่อเนื่อง] ตั้งค่าอื่นนอกเหนือจาก [ถ่ายทีละภาพ] และ [ถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา] จะไม่สามารถใช้แฟลชได้
 • เมื่อ [การถ่ายคร่อมค่าแสง] ตั้งค่าอื่นนอกเหนือจาก [ปิด] จะไม่สามารถใช้แฟลชได้
ตั้งเวลาถ่าย/ตั้งถ่ายสไมล์
 • เมื่อโหมดโฟกัสตั้งค่าอื่นนอกเหนือจาก [โฟกัสอัตโนมัติ], [ตั้งถ่ายสไมล์] จะตั้งค่าเป็น [OFF]
 • เมื่อ [พื้นที่ AF] ตั้งค่าเป็น [ติดตามวัตถุ] จะไม่สามารถใช้การตั้งเวลาถ่าย/ตั้งถ่ายสไมล์ได้
โหมดโฟกัสเมื่อตั้ง [ตั้งถ่ายสไมล์] ไว้ โหมดโฟกัสจะถูกกำหนดไว้ที่ [โฟกัสอัตโนมัติ]
ระดับคุณภาพ
 • เมื่อ [ถ่ายภาพต่อเนื่อง] ตั้งค่าเป็น [บันทึกภาพก่อนถ่าย], [ระดับคุณภาพ] จะถูกกำหนดไว้ที่ [Normal]
 • เมื่อ [ถ่ายภาพต่อเนื่อง] ตั้งค่าเป็น [ภาพต่อเนื่อง H: 120 ภาพต่อวินาที] หรือ [ภาพต่อเนื่อง H: 60 ภาพต่อวินาที] จะไม่สามารถเลือก [RAW], [RAW + Fine] หรือ [RAW + Normal] ใน [ระดับคุณภาพ] ได้
 • เมื่อตั้ง [การถ่ายภาพซ้อน] [โหมดการถ่ายภาพซ้อน] [เปิด] ไว้ จะไม่สามารถเลือก [RAW], [RAW + Fine] หรือ [RAW + Normal] ใน [ระดับคุณภาพ] ได้
ขนาดภาพ
 • [ขนาดภาพ] ถูกกำหนดไว้ที่ [4608×3456] เมื่อตั้ง [ระดับคุณภาพ] เป็น [RAW]
 • เมื่อตั้ง [ระดับคุณภาพ] เป็น [RAW + Fine] หรือ [RAW + Normal] จะสามารถตั้ง [ขนาดภาพ] ของภาพ JPEG ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถเลือก [4608×2592], [4608×3072] หรือ [3456×3456] ได้
 • [ขนาดภาพ] จะถูกกำหนดดังนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [ถ่ายภาพต่อเนื่อง]:
  • [บันทึกภาพก่อนถ่าย]: (ขนาดภาพ: 1280 × 960 พิกเซล)
  • [ภาพต่อเนื่อง H: 120 ภาพต่อวินาที]: (ขนาดภาพ: 640 × 480 พิกเซล)
  • [ภาพต่อเนื่อง H: 60 ภาพต่อวินาที]: (ขนาดภาพ: 1920 × 1080 พิกเซล)
Picture Control
 • เมื่อตั้ง [พื้นที่ AF] เป็น [ติดตามวัตถุ] จะไม่สามารถเลือก [สีโทนเดียว] ใน [Picture Control] ได้
 • เมื่อ [Active D-Lighting] ตั้งค่าอื่นนอกเหนือจาก [ปิด] จะไม่สามารถปรับ [คอนทราสต์] ใน [Picture Control] ด้วยตนเองได้
ไวต์บาลานซ์เมื่อ [Picture Control] ตั้งค่าเป็น [สีโทนเดียว], [ไวต์บาลานซ์] จะถูกกำหนดไว้ที่ [อัตโนมัติ (ปกติ)]
ระบบวัดแสงเมื่อ [Active D-Lighting] ตั้งค่าอื่นนอกเหนือจาก [ปิด], [ระบบวัดแสง] จะรีเซ็ตเป็น [เฉลี่ยทั้งภาพ]
ถ่ายภาพต่อเนื่อง
 • ไม่สามารถใช้ [การถ่ายคร่อมค่าแสง] และ [การถ่ายภาพซ้อน] พร้อมกันกับ [ถ่ายภาพต่อเนื่อง]
 • หากตั้งการตั้งเวลาถ่ายเป็น [10s] (10 วินาที) หรือ [3s] (3 วินาที) และปล่อยปุ่มกดชัตเตอร์หลังจากที่การตั้งเวลาถ่ายเริ่มขึ้น กล้องจะไม่ถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องแม้จะตั้ง [ถ่ายภาพต่อเนื่อง H] หรือ [ถ่ายภาพต่อเนื่อง L] ไว้
 • หากตั้งการตั้งเวลาถ่ายเป็น [10s] (10 วินาที) หรือ [3s] (3 วินาที) กล้องจะไม่ถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องแม้จะตั้ง [บันทึกภาพก่อนถ่าย] ไว้
 • หากตั้งการตั้งเวลาถ่ายเป็น [10s] (10 วินาที) หรือ [3s] (3 วินาที) การถ่ายภาพจะสิ้นสุดหลังจากถ่ายหนึ่งภาพแม้จะตั้ง [ถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา] ไว้
 • กล้องจะถ่ายเพียงภาพเดียวเมื่อถ่ายด้วยการลั่นชัตเตอร์อัตโนมัติใน [ตั้งถ่ายสไมล์] การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลาจะสิ้นสุดหลังจากถ่ายหนึ่งภาพ
 • เมื่อตั้ง [ระดับคุณภาพ] เป็น [RAW], [RAW + Fine], หรือ [RAW + Normal] จะไม่สามารถใช้ [บันทึกภาพก่อนถ่าย], [ภาพต่อเนื่อง H: 120 ภาพต่อวินาที] หรือ [ภาพต่อเนื่อง H: 60 ภาพต่อวินาที] ได้
การถ่ายคร่อมค่าแสง
 • รายการต่อไปนี้ไม่สามารถใช้พร้อมกันกับ [การถ่ายคร่อมค่าแสง] ได้
  • [ถ่ายภาพต่อเนื่อง]
  • [การถ่ายภาพซ้อน]
  • ตั้งเวลาถ่าย
  • [ตั้งถ่ายสไมล์]
 • เมื่อตั้ง [Picture Control] เป็น [สีโทนเดียว] จะไม่สามารถใช้ [การถ่ายคร่อมค่าแสง] ได้
ความไวแสง
 • เมื่อตั้ง [ถ่ายภาพต่อเนื่อง] เป็น [บันทึกภาพก่อนถ่าย], [ภาพต่อเนื่อง H: 120 ภาพต่อวินาที] หรือ [ภาพต่อเนื่อง H: 60 ภาพต่อวินาที], [ความไวแสง] จะถูกกำหนดไว้ที่ [100 - 1600]
 • เมื่อโหมดถ่ายภาพเป็นการถ่ายภาพยนตร์แบบปรับเองและตั้ง [ตัวเลือกภาพยนตร์] เป็นภาพยนตร์ HS, [ความไวแสง] จะถูกกำหนดไว้ที่ [100 - 1600]
โหมดพื้นที่ AF
 • เมื่อ [พื้นที่ AF] ตั้งค่าอื่นนอกเหนือจาก [ติดตามวัตถุ] และโหมดโฟกัสตั้งค่าเป็น [ระยะอินฟินิตี้] กล้องจะโฟกัสใกล้ระยะอินฟินิตี้ไม่ว่าจะใช้ตัวเลือก [พื้นที่ AF] ใด
 • เมื่อตั้ง [Picture Control] เป็น [สีโทนเดียว] จะไม่สามารถตั้งค่า [ติดตามวัตถุ] ได้
 • เมื่อตั้ง [AF ค้นหาวัตถุหลัก] และ [ไวต์บาลานซ์] ตั้งค่าอื่นนอกเหนือจาก [อัตโนมัติ (ปกติ)] กล้องจะโฟกัสที่ใบหน้าหรือเลือกพื้นที่โฟกัสหนึ่งจุดหรือมากกว่านั้นจากเก้าจุดซึ่งมีวัตถุอยู่ใกล้กล้องที่สุด
โหมดออโต้โฟกัส
 • เมื่อตั้ง [ตั้งถ่ายสไมล์], [โหมดออโต้โฟกัส] จะทำงานโดยใช้ [AF ครั้งเดียว]
 • เมื่อโหมดโฟกัสเป็น [ระยะอินฟินิตี้] โหมดออโต้โฟกัสจะทำงานโดยใช้ [AF ครั้งเดียว]
การถ่ายภาพซ้อน
 • เมื่อตั้ง [ระดับคุณภาพ] เป็น [RAW], [RAW + Fine] หรือ [RAW + Normal] จะไม่สามารถใช้ [การถ่ายภาพซ้อน] ได้
 • ไม่สามารถใช้ [ถ่ายภาพต่อเนื่อง] และ [การถ่ายคร่อมค่าแสง] พร้อมกันกับ [การถ่ายภาพซ้อน]
ตั้งค่าหน้าจอ
 • เมื่อเลือกพื้นที่โฟกัสโดยตั้ง [พื้นที่ AF] เป็น [ปรับตั้งเอง (เฉพาะจุด)], [ปรับตั้งเอง (ปกติ)] หรือ [ปรับตั้งเอง (กว้าง)] จะไม่มีการแสดงกราฟฮิสโตแกรม
 • เมื่อตั้ง [พื้นที่ AF] เป็น [ติดตามวัตถุ] และเมื่อมีการลงทะเบียนวัตถุแล้ว (ระหว่างการติดตามวัตถุ) จะไม่มีการแสดงกราฟฮิสโตแกรม
 • เมื่อตั้ง [พื้นที่ AF] เป็น [AF ค้นหาวัตถุหลัก] จะไม่มีการแสดงกราฟฮิสโตแกรม
ประทับวันที่
 • เมื่อตั้ง [ระดับคุณภาพ] เป็น [RAW], [RAW + Fine] หรือ [RAW + Normal] จะไม่สามารถประทับวันที่และเวลาบนภาพได้
 • เมื่อตั้ง [ถ่ายภาพต่อเนื่อง] เป็น [บันทึกภาพก่อนถ่าย], [ภาพต่อเนื่อง H: 120 ภาพต่อวินาที] หรือ [ภาพต่อเนื่อง H: 60 ภาพต่อวินาที] จะไม่สามารถประทับวันที่และเวลาบนภาพได้
การซูมแบบดิจิตอล
 • เมื่อเลือก [ตั้งถ่ายสไมล์] จะไม่สามารถใช้งานการซูมแบบดิจิตอลได้
 • เมื่อตั้ง [ระดับคุณภาพ] เป็น [RAW], [RAW + Fine] หรือ [RAW + Normal] จะไม่สามารถใช้การซูมแบบดิจิตอลได้
 • เมื่อตั้ง [พื้นที่ AF] เป็น [ติดตามวัตถุ] จะไม่สามารถใช้การซูมแบบดิจิตอลได้
 • เมื่อตั้ง [จดจำตำแหน่งการซูม] เป็น [เปิด] จะไม่สามารถใช้การซูมแบบดิจิตอลได้
เสียงชัตเตอร์
 • เมื่อตั้ง [ถ่ายภาพต่อเนื่อง] เป็น [บันทึกภาพก่อนถ่าย], [ภาพต่อเนื่อง H: 120 ภาพต่อวินาที] หรือ [ภาพต่อเนื่อง H: 60 ภาพต่อวินาที] เสียงชัตเตอร์จะถูกปิดการใช้งาน
 • เมื่อ [การถ่ายคร่อมค่าแสง] ตั้งค่าอื่นนอกเหนือจาก [ปิด] เสียงชัตเตอร์จะถูกปิดการใช้งาน

หมายเหตุเกี่ยวกับการซูมแบบดิจิตอล

 • การซูมแบบดิจิตอลอาจใช้งานไม่ได้ขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายภาพหรือการตั้งค่าปัจจุบัน
  การซูมแบบดิจิตอล
 • เมื่อใช้งานการซูมแบบดิจิตอล ตัวเลือกที่เลือกได้สำหรับโหมดพื้นที่ AF หรือโหมดวัดแสงจะมีจำกัด