โหมด (User settings)


การตั้งค่ารวมซึ่งถูกใช้บ่อยสำหรับการถ่ายภาพด้วย (โปรแกรมอัตโนมัติ), (อัตโนมัติปรับชัตเตอร์เอง), (อัตโนมัติปรับรูรับแสง) หรือ (ปรับเอง) สามารถบันทึกใน ได้

หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ เพื่อเรียกคืนการตั้งค่าที่บันทึกไว้ใน [บันทึก user settings]

การบันทึกการตั้งค่าในโหมด (บันทึก user settings)
รายการตัวเลือกการตั้งค่าที่สามารถบันทึกไว้ในโหมด

การบันทึกการตั้งค่าในโหมด (บันทึก user settings)

การตั้งค่าที่ใช้บ่อยในโหมด , , และ สามารถบันทึกได้ ตอนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ การตั้งค่าตั้งจากโรงงานของโหมด จะถูกบันทึกไว้

 1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ , , , หรือ
  • หากต้องการเปลี่ยนโหมดการถ่ายภาพ เลือก , , หรือ
  • หากไม่ต้องการเปลี่ยนโหมดถ่ายภาพที่บันทึกไว้ เลือก
 2. เปลี่ยนเป็นการตั้งค่าในการถ่ายภาพที่ใช้บ่อย
  • ดูรายละเอียดใน “รายการตัวเลือกการตั้งค่าที่สามารถบันทึกไว้ในโหมด
  • การตั้งค่าโปรแกรมแบบยืดหยุ่น (เมื่อตั้งค่าเป็น ), ความไวชัตเตอร์ (เมื่อตั้งค่าเป็น หรือ ) หรือค่ารูรับแสง (เมื่อตั้งค่าเป็น หรือ ) จะถูกบันทึกไว้ด้วย
  • พื้นที่โฟกัสซึ่งเลือกไว้ด้วยการตั้งค่า [ปรับตั้งเอง (เฉพาะจุด)], [ปรับตั้งเอง (ปกติ)] หรือ [ปรับตั้งเอง (กว้าง)] ในโหมดพื้นที่ AF จะถูกบันทึกไว้ด้วย
 3. กดปุ่ม (เมนู) เพื่อแสดงเมนูถ่ายภาพ
 4. ใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง เพื่อเลือก [บันทึก user settings] และกดปุ่ม
  • การตั้งค่าที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้จะถูกบันทึกทับโดยการตั้งค่าปัจจุบันเป็นโหมด

การรีเซ็ตโหมด (User settings)

หากเลือกเมนูถ่ายภาพ [รีเซ็ต user settings] ไว้ การตั้งค่าที่บันทึกไว้ใน User settings จะกลับคืนไปเป็นค่าตั้งจากโรงงาน

หมายเหตุเกี่ยวกับแบตเตอรี่นาฬิกา

ถ้าแบตเตอรี่นาฬิกาภายในหมด การตั้งค่าที่บันทึกไว้ใน จะถูกรีเซ็ต แนะนำให้จดการตั้งค่าที่สำคัญๆ ไว้

รายการตัวเลือกการตั้งค่าที่สามารถบันทึกไว้ในโหมด

การตั้งค่าทั่วไป


การตั้งค่าแมนวลโฟกัส


การตั้งค่าการแสดงผล


เมนูถ่ายภาพ


เมนูตั้งค่า