การตั้งค่าโหมดแฟลช การตั้งเวลาถ่าย โหมดโฟกัส และการชดเชยแสง

เมื่อหน้าจอถ่ายภาพปรากฏขึ้น คุณสามารถกดปุ่มเลือกคำสั่ง () () () () เพื่อตั้งค่าฟังก์ชั่นที่อธิบายไว้ด้านล่าง

1โหมดแฟลช
สามารถตั้งค่าโหมดแฟลชได้ตามสภาพการถ่ายภาพ
โหมดแฟลช
2ชดเชยแสง
คุณสามารถปรับความสว่างทั่วทั้งภาพได้
ชดเชยแสง
3โหมดโฟกัส
เมื่อตั้งค่าตัวเลือกโหมดโฟกัสเป็น (โฟกัสอัตโนมัติ) คุณสามารถกำหนดโหมดโฟกัสได้ตามระยะห่างจากวัตถุ
การใช้โฟกัสอัตโนมัติ
4ตั้งเวลาถ่าย/ตั้งถ่ายสไมล์
กล้องจะลั่นชัตเตอร์เมื่อเวลาที่กำหนดไว้ผ่านไป หลังจากที่คุณกดปุ่มกดชัตเตอร์ไปแล้ว หากตั้งค่า [ตั้งถ่ายสไมล์] ไว้ กล้องจะลั่นชัตเตอร์โดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบใบหน้ายิ้ม
ตั้งเวลาถ่าย
ตั้งถ่ายสไมล์

ฟังก์ชั่นที่สามารถตั้งค่าได้จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายภาพ