การใช้แมนวลโฟกัส

ตั้งตัวเลือกโหมดโฟกัสเป็น (แมนวลโฟกัส) เพื่อปรับโฟกัสด้วยตัวเอง

 1. ใช้แป้นหมุนด้านข้างปรับโฟกัส

  • หากหน้าจอด้านบนไม่ปรากฏขึ้น ให้กดปุ่มเลือกคำสั่ง หรือหมุนแป้นหมุนด้านข้าง (1)
  • กด เพื่อเปลี่ยนมุมมองระหว่าง 1×, 2× กับ 4×
  • หากต้องการปรับโฟกัสให้ละเอียดขึ้น ให้หมุนแป้นหมุนด้านข้างช้าๆ
  • เมื่อกด กล้องจะโฟกัสวัตถุตรงกลางกรอบภาพด้วยโฟกัสอัตโนมัติ แมนวลโฟกัสสามารถใช้ได้หลังจากที่กล้องโฟกัสด้วยโฟกัสอัตโนมัติแล้ว
  • การโฟกัสจะมีไฮไลท์ช่วยให้พื้นที่ซึ่งอยู่ในโฟกัสเป็นสีขาว (จับจุดเด่น) (จับจุดเด่น) หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อปรับระดับจับจุดเด่น (2)
  • กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อยืนยันการจัดองค์ประกอบภาพ กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ
 2. กดปุ่มเลือกคำสั่ง
  • โฟกัสจะถูกล็อค
  • กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ
  • ปรับโฟกัสใหม่โดยกด เพื่อแสดงหน้าจอในขั้นตอน 1

แมนวลโฟกัส

 • ตัวเลขของมาตรวัดที่ปรากฏขึ้นทางด้านขวาของหน้าจอในขั้นตอน 1 จะใช้เป็นแนวทางในการกะระยะห่างจากวัตถุที่อยู่ในโฟกัส เมื่อมาตรวัดอยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ตรงกลาง
 • ระยะใกล้ที่สุดที่กล้องสามารถโฟกัสได้จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับตำแหน่งช่วงซูม ในตำแหน่งการซูมภาพเทเลโฟโต้สูงสุด กล้องจะสามารถโฟกัสวัตถุได้ใกล้ถึงประมาณ 5.0 ม. จากเลนส์ เมื่อกำหนดอัตราการซูมไปยังตำแหน่งที่ ตรงมุมขวาล่างของหน้าจอเป็นสีเขียว กล้องจะสามารถโฟกัสวัตถุได้ใกล้ถึงประมาณ 10 ซม. จากเลนส์ เมื่อช่วงซูมอยู่ในตำแหน่งที่ทางยาวโฟกัส (ของฟิล์ม 35มม. [135]) เท่ากับ 30 มม. กล้องจะสามารถโฟกัสวัตถุได้ใกล้ถึงประมาณ 1 ซม. จากเลนส์
 • ช่วงที่สามารถโฟกัสวัตถุได้จริงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับค่ารูรับแสงและตำแหน่งช่วงซูม เมื่อต้องการดูว่าวัตถุอยู่ในโฟกัสหรือไม่ ให้ตรวจดูภาพหลังจากถ่ายภาพ

จับจุดเด่น

 • สามารถเปลี่ยนช่วงของระดับคอนทราสต์ที่จัดว่าอยู่ในโฟกัสได้โดยการปรับระดับจับจุดเด่น ระดับจับจุดเด่นจะมีผลเมื่อตั้งระดับต่ำสำหรับวัตถุตัวแบบที่มีคอนทราสต์สูง และระดับสูงสำหรับวัตถุตัวแบบที่มีคอนทราสต์ตํ่า
 • จับจุดเด่นไฮไลท์บริเวณที่มีคอนทราสต์สูงของภาพเป็นสีขาว การไฮไลท์อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์หรืออาจมีการไฮไลท์บริเวณที่ไม่ได้โฟกัส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการถ่ายภาพ
 • คุณสามารถปิดใช้งานหน้าจอจับจุดเด่นโดยใช้เมนูตั้งค่า [จับจุดเด่น]
 • หากเลือกเมนูตั้งค่า [HDMI] [สัญญาณ HDMI แบบไม่บีบอัด] [เปิด] หน้าจอจับจุดเด่นจะถูกปิดใช้งานเมื่อกล้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับ HDMI

แมนวลโฟกัสระหว่างบันทึกภาพยนตร์

 • หากตั้งตัวเลือกโหมดโฟกัสเป็น และกดปุ่ม ( บันทึกภาพยนตร์) คุณจะสามารถโฟกัสระหว่างบันทึกภาพยนตร์ได้โดยใช้แป้นหมุนด้านข้าง
 • หน้าจอจับจุดเด่นจะถูกปิดใช้งาน
 • การใช้งาน บนปุ่มเลือกคำสั่งและการใช้งานตัวเลือกโหมดโฟกัสจะถูกปิดใช้งาน