การถ่ายภาพด้วยการตั้งค่า Bulb หรือการตั้งค่า Time (เมื่ออยู่ในโหมด )

ใช้การตั้งค่า Bulb หรือการตั้งค่า Time ในการถ่ายภาพด้วยการเปิดรับแสงเป็นเวลานาน เช่น เมื่อถ่ายภาพพลุและดอกไม้ไฟ ทิวทัศน์ตอนกลางคืน ท้องฟ้ายามค่ำคืน หรือเส้นแสงรถยนต์ เวลาในการเปิดรับแสงสูงสุดสำหรับการตั้งค่า Bulb และ Time คือ 60 วินาที

ตัวเลือกคำอธิบาย
Bulbชัตเตอร์จะยังคงเปิดอยู่ขณะที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ค้างไว้ และชัตเตอร์จะปิดลงเมื่อปล่อยมือจากปุ่ม
Timeชัตเตอร์จะเปิดเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุด และชัตเตอร์จะปิดเมื่อกดปุ่มลงจนสุดอีกครั้ง
 1. ใช้เครื่องมือ เช่น ขาตั้งกล้อง เพื่อช่วยให้กล้องไม่สั่นไหว
 2. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่
  • ตั้ง [ความไวแสง] เป็น [100 - 400], [100 - 800], [100 - 1600], [100], [200], [400], [800] หรือ [1600]
  • ตั้งค่า [ถ่ายภาพต่อเนื่อง] เป็น [ถ่ายทีละภาพ]
 3. หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งไปที่ความเร็วต่ำจนกระทั่งสัญลักษณ์แสดงความไวชัตเตอร์ปรากฏเป็น [Bulb] หรือ [Time]
 4. กดปุ่มกดชัตเตอร์หลังจากตั้งค่าโฟกัส
  • Bulb: กดปุ่มกดชัตเตอร์ค้างไว้จนกระทั่งครบกำหนดเวลาในการเปิดรับแสงที่ต้องการ
  • Time: กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุดอีกครั้งเมื่อครบกำหนดเวลาในการเปิดรับแสงที่ต้องการ
  • เมื่อเวลาในการเปิดรับแสงครบ 60 วินาที ชัตเตอร์จะปิดโดยอัตโนมัติและสิ้นสุดการถ่ายภาพ

หมายเหตุเกี่ยวกับการถ่ายภาพด้วยการตั้งค่า Bulb หรือ Time

 • ไม่สามารถใช้การตั้งค่า Bulb หรือ Time ได้เมื่อตั้ง [ความไวแสง] เป็น [100 - 3200], [100 - 6400], [3200] หรือ [6400]
 • ไม่สามารถใช้การตั้งค่า Bulb หรือ Time ได้เมื่อเลือกการตั้งค่าอื่นที่ไม่ใช่ [ถ่ายทีละภาพ] สำหรับ [ถ่ายภาพต่อเนื่อง]

การเปิดรับแสงเป็นเวลานาน

 • การบันทึกภาพอาจใช้เวลานานขึ้นถ้าใช้ความไวชัตเตอร์ต่ำเมื่อถ่ายภาพ
 • แนะนำให้คุณใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟเพียงพอหรืออะแดปเตอร์ AC EH-5d และปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC EP-5C (มีแยกจำหน่ายต่างหากทั้งสองรายการ) เพื่อป้องกันกล้องปิดการทำงานโดยไม่คาดคิด
  อะแดปเตอร์ AC EH-5d และปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC EP-5C