การซูมแสดงภาพ

เลื่อนปุ่มควบคุมการซูมไปทาง () ในโหมดแสดงภาพเต็มจอ (1) เพื่อซูมขยายภาพ (2)

การใช้งานระหว่างการซูมแสดงภาพ

ฟังก์ชั่นการใช้งาน
ปรับอัตราส่วนขยายขนาดเลื่อนปุ่มควบคุมการซูม ( ()/ ()) สามารถปรับการซูมได้โดยหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่ง
เลื่อนตำแหน่งการแสดงผลกดปุ่มเลือกคำสั่ง
ตำแหน่งการแสดงผลของภาพที่ซูมจะปรากฏเป็นพื้นที่สีเหลืองในมุมขวาล่างของหน้าจอ
  • หากคุณกำลังดูภาพที่ถ่ายโดยใช้การหาใบหน้าหรือการหาสัตว์เลี้ยง กล้องจะซูมเข้าไปที่ใบหน้าที่ตรวจพบขณะถ่ายภาพ (ยกเว้นภาพที่ถ่ายโดยใช้ [ถ่ายภาพต่อเนื่อง] หรือ [การถ่ายคร่อมค่าแสง]) หากต้องการซูมเข้าในบริเวณที่ไม่มีใบหน้า ให้ปรับอัตราส่วนขยายขนาดและกด
ตัดส่วนภาพกดปุ่ม
การตัดส่วนภาพ
กลับสู่โหมดการแสดงภาพเต็มจอกดปุ่ม