การตัดส่วนภาพ

ตัดส่วนภาพลงเพื่อให้เหลือแต่ส่วนที่ต้องการ

 1. เลื่อนปุ่มควบคุมการซูมไปทาง () ในโหมดแสดงภาพเต็มจอเพื่อซูมขยายภาพ
 2. ปรับอัตราส่วนขยายขนาดและตำแหน่งการแสดงผลเพื่อแสดงแต่ส่วนที่ต้องการเก็บไว้
  • เปลี่ยนอัตราส่วนขยายขนาดโดยเลื่อนปุ่มควบคุมการซูมไปทาง () หรือ () ตั้งค่าอัตราส่วนขยายขนาดที่ซึ่ง ปรากฏขึ้น
  • หากต้องการดูบริเวณอื่นของภาพ ให้กดปุ่มเลือกคำสั่ง
 3. กดปุ่ม
 4. ตรวจสอบภาพและกดปุ่ม
  • หากต้องการเปลี่ยนแปลงส่วนของภาพที่ต้องการเก็บไว้ ให้ย้อนกลับไปขั้นตอน 2 โดยการกด
  • หากต้องการออกโดยไม่ต้องบันทึกภาพที่ตัดส่วน ให้กดปุ่ม
 5. เมื่อมีข้อความยืนยันปรากฏขึ้น ให้เลือก [ใช่] และกดปุ่ม
  • สำเนาภาพที่แก้ไขจะถูกสร้างขึ้น

หมายเหตุเกี่ยวกับการตัดส่วนภาพ

ภาพที่ถ่ายโดยใช้ ภาพพาโนรามาอย่างง่าย จะไม่สามารถแก้ไขได้

ขนาดภาพ

 • สัดส่วนภาพ (แนวนอนต่อแนวตั้ง) ของสำเนาภาพที่ตัดส่วนจะเหมือนกับภาพต้นฉบับ
 • เมื่อสำเนาภาพตัดส่วนมีขนาดภาพเป็น 320 × 240 หรือเล็กกว่า ภาพจะแสดงในขนาดที่เล็กกว่าในระหว่างแสดงภาพ