การแสดงภาพขนาดย่อ/การแสดงปฏิทิน

ในโหมดแสดงภาพเต็มจอ (1) ให้เลื่อนปุ่มควบคุมการซูมไปทาง () เพื่อสลับไปเป็นโหมดแสดงภาพขนาดย่อ (2) และแสดงหลายภาพบนหน้าจอ หรือสลับไปเป็นการแสดงปฏิทิน (3) และแสดงภาพตามวันที่

การใช้งานระหว่างการแสดงภาพขนาดย่อ/การแสดงปฏิทิน

ฟังก์ชั่นการใช้งาน
เปลี่ยนจำนวนภาพย่อส่วนขนาดเล็กที่แสดงเลื่อนปุ่มควบคุมการซูม ( ()/ ())
เลือกภาพในโหมดแสดงภาพขนาดย่อและแสดงในโหมดแสดงภาพเต็มจอใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง หรือหมุนเพื่อเลือกภาพ แล้วกดปุ่ม
แสดงภาพที่ถ่ายมาบนวันที่ที่เลือกไว้ในการแสดงปฏิทินใช้ หรือหมุนปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อเลือกวันที่ แล้วกดปุ่ม

หมายเหตุเกี่ยวกับการแสดงปฏิทิน

ภาพที่ถ่ายในขณะที่กล้องไม่ได้ตั้งค่าวันที่ไว้จะถือว่าเป็นภาพที่ถ่ายในวันที่ 1 มกราคม 2020