การดูและการลบภาพในภาพชุด

การดูภาพเป็นภาพชุด
การลบภาพในภาพชุด

การดูภาพเป็นภาพชุด

ภาพที่ถ่ายต่อเนื่องจะได้รับการบันทึกเป็นภาพชุด
ภาพแรกในภาพชุดจะถูกใช้เป็นภาพหลักเพื่อใช้แทนภาพชุดเมื่อแสดงในโหมดแสดงภาพเต็มจอหรือโหมดการแสดงภาพขนาดย่อ (ค่าตั้งจากโรงงาน) หากต้องการแสดงภาพในภาพชุด ให้กดปุ่ม

การใช้งานในโหมดแสดงภาพเต็มจอ

ฟังก์ชั่นการใช้งาน
ซูมขยายภาพเลื่อนปุ่มควบคุมการซูมไปทาง ()
การซูมแสดงภาพ
เปลี่ยนภาพที่แสดงหมุนปุ่มเลือกคำสั่งหรือกด
แสดงภาพที่ไม่ได้รวมอยู่ในภาพชุดกด เพื่อกลับไปยังการแสดงภาพหลัก

หมายเหตุเกี่ยวกับตัวเลือกแสดงภาพชุด

 • ภาพที่ถ่ายด้วยกล้องอื่นที่ไม่ใช่กล้องนี้จะไม่สามารถแสดงเป็นภาพชุดได้
 • หากจำนวนภาพชุดที่บันทึกไว้บนการ์ดหน่วยความจำในกล้องเกิน 1,000 แล้ว ภาพที่ถ่ายได้หลังจากนั้นจะไม่สามารถแสดงเป็นภาพชุดได้ ลบภาพชุดหรือใส่การ์ดหน่วยความจำใหม่ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคุณจะลบภาพชุดไปแล้ว ภาพที่ไม่ได้รวมอยู่ในภาพชุดตั้งแต่แ่รกก็จะไม่สามารถแสดงเป็นภาพชุดได้

การแสดงภาพในภาพชุด

 • ปิดใช้งานการแสดงภาพชุดโดยเลือกเมนูแสดงภาพ [การแสดงภาพชุด] [ภาพเดียว]
 • เมื่อตั้งเมนูแสดงภาพ [การแสดงภาพชุด] เป็น [ภาพหลักเท่านั้น] ภาพในภาพชุดจะไม่สามารถแสดงเป็นภาพย่อส่วนขนาดเล็กได้

ตัวเลือกเมนูแสดงภาพที่ใช้งานได้เมื่อใช้ภาพชุด

 • เมื่อภาพในภาพชุดแสดงในโหมดแสดงภาพเต็มจอ ให้กดปุ่ม เพื่อเลือกฟังก์ชั่นในเมนูแสดงภาพ
  เมนูแสดงภาพ
 • หากตั้งเมนูแสดงภาพ [การแสดงภาพชุด] เป็น [ภาพหลักเท่านั้น] และคุณเริ่ม [ฉายสไลด์] ขณะที่ภาพในภาพชุดกำลังแสดงอยู่ ภาพในกลุ่มนั้นจะแสดงไปตามลำดับ หากคุณเริ่ม [ฉายสไลด์] ขณะที่ภาพอื่นที่ไม่ใช่ภาพในภาพชุดกำลังแสดงอยู่ กล้องจะแสดงเฉพาะภาพหลักของภาพชุดเท่านั้น
 • หากคุณกดปุ่ม ขณะที่แสดงภาพหลักอยู่ จะสามารถใช้การตั้งค่าต่อไปนี้กับภาพในภาพชุดทั้งหมดได้:
  • ใส่เครื่องหมายอัพโหลด, ป้องกัน

การลบภาพในภาพชุด

เมื่อกดปุ่ม (ลบ) สำหรับภาพในภาพชุด ภาพที่จะถูกลบจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับวิธีการแสดงภาพชุด