การแก้ไขภาพ (ภาพนิ่ง)

สามารถใช้ฟังก์ชั่นการแก้ไขภาพต่อไปนี้ด้วยกล้องนี้ได้

ตกแต่งอย่างรวดเร็ว
D-Lighting
สีผิวหน้านุ่มนวล
เอ็ฟเฟ็กต์
ภาพขนาดเล็ก
การตัดส่วนภาพ

ก่อนการแก้ไขภาพ

ภาพที่สร้างขึ้นจากการแก้ไขจะบันทึกไว้เป็นไฟล์แยกต่างหากจากภาพต้นฉบับ
ชื่อไฟล์

ภาพที่สร้างขึ้นจากการแก้ไขจะบันทึกโดยมีวันที่และเวลาที่ถ่ายภาพเหมือนกับภาพต้นฉบับ

ข้อจำกัดเกี่ยวกับการแก้ไขภาพ

  • ไม่สามารถแก้ไขภาพ RAW และภาพที่ถ่ายโดยใช้ภาพพาโนรามาอย่างง่ายได้
  • สามารถแก้ไขภาพ JPEG หนึ่งภาพได้สูงสุด 10 ครั้ง ภาพนิ่งที่สร้างจากการแก้ไขภาพยนตร์จะสามารถแก้ไขได้สูงสุด 9 ครั้ง
  • คุณไม่สามารถแก้ไขภาพในบางขนาดหรือโดยใช้ฟังก์ชั่นการแก้ไขบางอย่างได้