การทำงานพื้นฐานของการบันทึกภาพยนตร์และการแสดงภาพยนตร์

 1. แสดงหน้าจอการถ่ายภาพ
 2. กดปุ่ม ( บันทึกภาพยนตร์)
  • กล้องจะเริ่มต้นบันทึกภาพยนตร์ กล้องจะโฟกัสตรงกลางกรอบภาพ
  • กดปุ่ม เพื่อหยุดการบันทึกไว้ชั่วคราว และกดปุ่ม อีกครั้งเพื่อกลับไปทำการบันทึกต่อ (ยกเว้นเมื่อเลือกตัวเลือกภาพยนตร์ HS ใน [ตัวเลือกภาพยนตร์]) การบันทึกจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหากมีการหยุดชั่วคราวประมาณห้านาที
 3. กดปุ่ม () เพื่อจบการบันทึก
 4. เลือกภาพยนตร์ในโหมดแสดงภาพเต็มจอและกดปุ่ม เพื่อแสดงภาพยนตร์
  • ภาพที่มีสัญลักษณ์แสดงตัวเลือกภาพยนตร์คือภาพยนตร์
  การทำงานระหว่างการเล่นภาพยนตร์

เฟรมภาพยนตร์

การโฟกัส

ค่าแสง

ปุ่มที่ใช้ล็อคค่าแสงจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าในเมนูตั้งค่า [ปุ่มล็อค AE/AF] เมื่อเลือก [ล็อค AE/AF], [ล็อค AE เท่านั้น] หรือ [ล็อค AE (ค้าง)] ให้กดปุ่ม ระหว่างการบันทึกภาพยนตร์เพื่อล็อคค่าแสง หากต้องการปลดล็อค ให้กดปุ่ม อีกครั้ง เมื่อเลือก [ล็อค AF เท่านั้น] ให้กดปุ่มเลือกคำสั่ง ระหว่างการบันทึกภาพยนตร์เพื่อล็อคค่าแสง หากต้องการปลดล็อค ให้กด อีกครั้ง

เวลาในการบันทึกภาพยนตร์สูงสุด

เวลาการบันทึกที่เหลือสำหรับภาพยนตร์หนึ่งเรื่องจะปรากฏบนหน้าจอถ่ายภาพ

หมายเหตุเกี่ยวกับอุณหภูมิกล้อง

 • กล้องอาจมีอุณหภูมิสูงขึ้นเมื่อบันทึกภาพยนตร์เป็นเวลานานหรือเมื่อใช้กล้องในบริเวณที่ร้อน
 • หากภายในกล้องร้อนจัดในขณะบันทึกภาพยนตร์ กล้องจะหยุดการบันทึกโดยอัตโนมัติ เวลาที่เหลือก่อนที่กล้องจะหยุดบันทึก (10s) จะแสดงขึ้นมา
  หลังจากที่กล้องหยุดบันทึก กล้องจะปิดการทำงาน
  ปล่อยให้กล้องปิดทำงานจนภายในกล้องเย็นลง

หมายเหตุเกี่ยวกับการบันทึกภาพยนตร์

หมายเหตุเกี่ยวกับการบันทึกภาพหรือภาพยนตร์

สัญลักษณ์แสดงจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้หรือสัญลักษณ์แสดงเวลาการบันทึกภาพยนตร์ที่เหลือจะกะพริบ หรือ [โปรดรอให้กล้องบันทึก เสร็จก่อน] ปรากฏขึ้นขณะกำลังบันทึกภาพหรือภาพยนตร์ อย่าเปิดฝาปิดช่องบรรจุแบตเตอรี่/ช่องบรรจุแผ่นการ์ดหน่วยความจำ หรือถอดแบตเตอรี่หรือการ์ดหน่วยความจำออก ในขณะที่สัญลักษณ์กะพริบอยู่ มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลสูญหายหรือทำให้กล้องหรือการ์ดหน่วยความจำเสียหายได้

หมายเหตุเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่บันทึก

 • กล้องอาจบันทึกเสียงการทำงานของปุ่มควบคุมการซูม แป้นหมุนด้านข้าง การซูม การเคลื่อนที่ของเลนส์โฟกัสอัตโนมัติ ระบบลดภาพสั่นไหว และการทำงานของรูรับแสงเมื่อความสว่างเปลี่ยนไป
 • ลักษณะต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้นบนหน้าจอขณะบันทึกภาพยนตร์ ลักษณะเหล่านี้จะได้รับการบันทึกไว้ใน ภาพยนตร์ที่บันทึก
  • อาจเกิดแถบขึ้นในภาพที่อยู่ใต้หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไอปรอท หรือหลอดไอโซเดียม
  • วัตถุที่เคลื่อนที่จากด้านหนึ่งของกรอบภาพไปยังอีกด้านหนึ่งอย่างรวดเร็วอาจปรากฏบิดเบี้ยว เช่น รถไฟหรือรถยนต์ที่กำลังเคลื่อนที่
  • ภาพทั้งหมดของภาพยนตร์อาจบิดเบี้ยวเมื่อแพนกล้อง
  • แสงไฟหรือบริเวณที่มีความสว่างอาจมีภาพตกค้างอยู่เมื่อเคลื่อนย้ายกล้อง
 • อาจมีแถบสีปรากฏขึ้นบนวัตถุที่มีรูปแบบซ้ำๆ (เส้นใย หน้าต่างตาข่าย ฯลฯ) ในระหว่างบันทึกและแสดงภาพยนตร์ ขึ้นอยู่กับระยะห่างจากวัตถุหรืออัตราการซูมภาพที่ใช้ ปัญหานี้เกิดขึ้นจากรูปแบบในตัววัตถุและเค้าโครงเซ็นเซอร์ภาพรบกวนกัน ไม่ใช่การทำงานที่ผิดปกติแต่อย่างใด

หมายเหตุเกี่ยวกับโฟกัสอัตโนมัติสำหรับการบันทึกภาพยนตร์

สำหรับ “วัตถุตัวแบบที่ไม่เหมาะสำหรับโฟกัสอัตโนมัติ” โฟกัสอัตโนมัติอาจไม่ทำงานตามที่คาดหวัง ในกรณีนี้ ให้โฟกัสโดยใช้แมนวลโฟกัส (การใช้แมนวลโฟกัส) หรือลองดำเนินการดังนี้:

 1. ตั้งค่าเมนูภาพยนตร์ [โหมดออโต้โฟกัส] [AF ครั้งเดียว] (ค่าตั้งจากโรงงาน) ก่อนเริ่มต้นบันทึกภาพยนตร์
 2. จัดองค์ประกอบภาพของวัตถุอื่น (ที่อยู่ห่างจากกล้องเท่าๆ กับวัตถุที่ต้องการ) ไว้ตรงกลางของกรอบภาพ กดปุ่ม () เพื่อเริ่มบันทึก จากนั้นจึงปรับแก้องค์ประกอบภาพ