การทำงานระหว่างการเล่นภาพยนตร์

ปรับระดับเสียง (1) โดยเลื่อนปุ่มควบคุมการซูม

หมุนปุ่มเลือกคำสั่งหรือแป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อไปข้างหน้าอย่างเร็วหรือย้อนกลับ

ปุ่มควบคุมการเล่นจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอระหว่างที่แสดงภาพยนตร์ ใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง เพื่อเลือกการควบคุม แล้วกดปุ่ม เพื่อดำเนินการทำงานต่อไปนี้