การถ่ายภาพนิ่งขณะบันทึกภาพยนตร์

หากกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุดขณะบันทึกภาพยนตร์ จะมีการบันทึกเฟรมหนึ่งภาพเป็นภาพนิ่ง (ภาพ JPEG) (ยกเว้นโหมดภาพยนตร์แบบปรับเอง) การบันทึกภาพยนตร์จะยังคงดำเนินต่อไปขณะที่ภาพนิ่งได้รับการบันทึก

หมายเหตุเกี่ยวกับถ่ายภาพนิ่งในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์

 • จะไม่สามารถบันทึกภาพนิ่งระหว่างบันทึกภาพยนตร์ได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • ในโหมดภาพยนตร์แบบปรับเอง
  • เมื่อการบันทึกภาพยนตร์ถูกหยุดชั่วคราว
  • เมื่อเวลาการบันทึกภาพยนตร์ที่เหลือน้อยกว่าห้าวินาที
  • เมื่อตั้งค่า [ตัวเลือกภาพยนตร์] เป็นตัวเลือกภาพยนตร์ HS
 • เมื่อตั้งเมนูถ่ายภาพ [ระดับคุณภาพ] เป็น [RAW] หรือ [RAW + Fine] กล้องจะถ่ายภาพนิ่งแบบ [Fine] เมื่อตั้ง [ระดับคุณภาพ] เป็น [RAW + Normal] กล้องจะถ่ายภาพแบบ [Normal]
 • สามารถบันทึกภาพนิ่งได้สูงสุด 20 ภาพขณะกำลังบันทึกภาพยนตร์หนึ่งเรื่องเมื่อตั้ง [ตัวเลือกภาพยนตร์] เป็น [2160/30p] หรือ [2160/25p] ภาพนิ่งจะถูกถ่ายแบบ [Fine]
 • อาจใช้เวลาสักครู่ในการบันทึกภาพหลังจากถ่ายภาพแล้ว
 • เฟรมภาพยนตร์ที่บันทึกขณะกำลังถ่ายภาพนิ่งอาจไม่สามารถแสดงได้อย่างราบรื่นไร้การกระตุก
 • ในภาพยนตร์ที่บันทึกไว้ อาจได้ยินเสียงการทำงานของปุ่มกดชัตเตอร์ขณะบันทึกภาพนิ่ง
 • หากกล้องขยับเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ ภาพอาจสั่นไหว