ถ่ายภาพยนตร์แบบปรับเอง


ในโหมดภาพยนตร์แบบปรับเอง คุณสามารถใช้การตั้งค่าอัตโนมัติปรับรูรับแสงหรือปรับเองในการตั้งค่าแสง (ความไวชัตเตอร์และค่ารูรับแสง) เมื่อบันทึกภาพยนตร์

ตัวเลือกคำอธิบาย
ปรับรูรับแสงเอง
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
เมื่อตั้งค่ารูรับแสงไว้ กล้องจะกำหนดความไวชัตเตอร์โดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยนค่ารูรับแสงเพื่อให้วัตถุทั้งพื้นหน้าและพื้นหลังอยู่ในระยะโฟกัส หรือตั้งใจทำให้พื้นหลังของวัตถุพร่ามัวได้
ปรับเองตั้งค่าทั้งความไวชัตเตอร์และค่ารูรับแสง
 1. กดปุ่ม เลือก [โหมดการถ่ายภาพ] แล้วกดปุ่ม
 2. เลือก [ปรับรูรับแสงเอง] หรือ [ปรับเอง] แล้วกดปุ่ม
  • ตั้งค่าตัวเลือกต่อไปนี้ตามสภาพการถ่ายภาพและข้อกำหนดในการถ่ายภาพ
   • [Picture Control]
   • [Custom Picture Control]
   • [ไวต์บาลานซ์]
   • [ความไวแสง]
   • [ตัวเลือกภาพยนตร์]
   • [โหมดออโต้โฟกัส]
   • [VR แบบอิเล็กทรอนิกส์]
   • [ลดเสียงรบกวนจากลม]
   • [ซูมไมโครโฟน]
   • [อัตราการบันทึกภาพ]
   • [ความไวต่อเสียงไมค์ภายนอก]
 3. กดปุ่ม เพื่อแสดงหน้าจอถ่ายภาพ
 4. ตั้งค่าแสง
  • หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อตั้งความไวชัตเตอร์ หมุนปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อตั้งค่ารูรับแสง
 5. กดปุ่ม ( บันทึกภาพยนตร์) เพื่อเริ่มบันทึกภาพยนตร์
  • ในโฟกัสอัตโนมัติ กล้องจะโฟกัสตรงกลางกรอบภาพ พื้นที่โฟกัสจะไม่แสดง
  • ในโฟกัสอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบโฟกัสก่อนจะเริ่มบันทึกภาพยนตร์ กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งหรือเลือกเมนูโหมดภาพยนตร์แบบปรับเอง [โหมดออโต้โฟกัส] [AF ตลอดเวลา]
  • คุณสามารถเริ่ม/หยุดการบันทึกภาพยนตร์ได้โดยกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุด
  • และสามารถตั้งค่าความไวชัตเตอร์และค่ารูรับแสงระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ได้ (ยกเว้นเมื่อเลือกตัวเลือกภาพยนตร์ HS ใน [ตัวเลือกภาพยนตร์])

หมายเหตุเกี่ยวกับโหมดภาพยนตร์แบบปรับเอง

ในโหมดภาพยนตร์แบบปรับเอง จะไม่สามารถถ่ายภาพนิ่งได้

หมายเหตุเกี่ยวกับค่าความไวแสง (ISO)

เมื่อโหมดถ่ายภาพเป็นการถ่ายภาพยนตร์แบบปรับเองและตั้ง [ตัวเลือกภาพยนตร์] เป็นภาพยนตร์ HS, [ความไวแสง] จะถูกกำหนดไว้ที่ [100 - 1600]

ความไวชัตเตอร์

เมื่อตั้งค่าความไวชัตเตอร์ให้ใกล้เคียงอัตราการบันทึกภาพยนตร์มากขึ้น การเคลื่อนไหวก็จะยิ่งมีความราบรื่นขึ้นด้วย ไม่สามารถตั้งความไวชัตเตอร์ให้ต่ำกว่าอัตราการบันทึกภาพได้

ฟังก์ชั่นที่มีอยู่ในโหมดภาพยนตร์แบบปรับเอง