ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา

กล้องจะจับภาพนิ่งโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่ตั้งไว้เพื่อสร้างภาพยนตร์เหลื่อมเวลาที่มีความยาวประมาณ 10 วินาที

 1. หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่
 2. ปุ่ม
 3. ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา
 4. ปุ่ม
ประเภท (เวลาถ่ายภาพที่กำหนด)การเว้นช่วงเวลา
30 ภาพต่อวินาที (30p/60p)25 ภาพต่อวินาที (25p/50p)
ทิวทัศน์ของเมือง (10 นาที)1
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
2 วินาที2.4 วินาที
ทิวทัศน์ (25 นาที)15 วินาที6 วินาที
พระอาทิตย์ตก (50 นาที)110 วินาที12 วินาที
ท้องฟ้ายามค่ำคืน (150 นาที)230 วินาที36 วินาที
เส้นแสงดาว (150 นาที)330 วินาที36 วินาที
 1. กล้องจะโฟกัสในพื้นที่ตรงกลางกรอบภาพ
 2. เหมาะสำหรับการบันทึกภาพการเคลื่อนที่ของดวงดาว
 3. การเคลื่อนที่ของดวงดาวจะปรากฏเป็นเส้นแสงเนื่องจากการประมวลผลภาพ
 1. ใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง เพื่อเลือกประเภทและกดปุ่ม
 2. เลือกว่าจะกำหนดให้ค่าแสง (ความสว่าง) คงที่หรือไม่ และกดปุ่ม (ยกเว้น [ท้องฟ้ายามค่ำคืน (150 นาที)] และ [เส้นแสงดาว (150 นาที)])
  • เมื่อเลือก [เปิดการล็อค AE] ค่าแสงที่ใช้กับภาพแรกจะนำมาใช้กับภาพทั้งหมด เมื่อความสว่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก เช่น ตอนย่ำค่ำ แนะนำให้ใช้ [ปิดการล็อค AE]
 3. ใช้เครื่องมือ เช่น ขาตั้งกล้อง เพื่อช่วยให้กล้องไม่สั่นไหว
 4. กดปุ่มกดชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพแรก
  • กำหนดการชดเชยแสง (ชดเชยแสง) ก่อนลั่นชัตเตอร์สำหรับภาพแรก (เมื่อใช้ [ท้องฟ้ายามค่ำคืน (150 นาที)] หรือ [เส้นแสงดาว (150 นาที)] จะไม่สามารถใช้การชดเชยแสงได้) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการชดเชยแสงได้หลังจากที่ถ่ายภาพแรกแล้ว โฟกัสและเฉดสีจะคงที่เมื่อมีการถ่าย ภาพแรก
  • เมื่อถ่ายภาพดวงดาว ขอแนะนำให้คุณใช้แมนวลโฟกัส
   การใช้แมนวลโฟกัส
  • กล้องจะลั่นชัตเตอร์สำหรับภาพที่สองและภาพต่อๆ มาโดยอัตโนมัติ
  • หน้าจออาจจะปิดในระหว่างช่วงเวลาการถ่ายภาพ
 5. สิ้นสุดการถ่ายภาพ
  • การถ่ายภาพจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อถ่ายภาพแล้ว 300 หรือ 250 ภาพ
  • หากต้องการสิ้นสุดการถ่ายภาพก่อนการสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ กดปุ่ม

หมายเหตุเกี่ยวกับ [ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา]

 • ให้ใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จเพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้กล้องปิดการทำงานโดยไม่ได้คาดคิด
 • ห้ามหมุนแป้นหมุนเลือกโหมดหรือถอดการ์ดหน่วยความจำจนกว่าจะสิ้นสุดการถ่ายภาพ
 • ภาพยนตร์เหลื่อมเวลาไม่สามารถบันทึกได้โดยกดปุ่ม ()
 • ฟังก์ชั่นปิดกล้องอัตโนมัติจะถูกปิดใช้งานระหว่างการถ่ายภาพ
 • ไม่สามารถบันทึกเสียงและภาพนิ่งได้