การใช้งานเมนู

สามารถกดปุ่ม (เมนู) เพื่อแสดงหน้าจอเมนูและเปลี่ยนการตั้งค่าของกล้อง

เมื่อถ่ายภาพระหว่างแสดงภาพ
 • เมนูถ่ายภาพ1, 3
 • เมนูโหมดภาพยนตร์แบบปรับเอง2
 • เมนูภาพยนตร์3
 • เมนูเครือข่าย
 • เมนูตั้งค่า
 • เมนูแสดงภาพ
 • เมนูเครือข่าย
 • เมนูตั้งค่า
 1. ชื่อและสัญลักษณ์เมนูจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายภาพ
 2. แสดงเมื่อแป้นหมุนเลือกโหมดหมุนไปที่ (ถ่ายภาพยนตร์แบบปรับเอง)
 3. แสดงเมื่อแป้นหมุนเลือกโหมดหมุนไปที่โหมดอื่นนอกเหนือจาก (ถ่ายภาพยนตร์แบบปรับเอง)
 1. กดปุ่ม (เมนู) เพื่อแสดงหน้าจอเมนู
 2. กดปุ่มเลือกคำสั่ง เพื่อเลื่อนไปยังพื้นที่สำหรับเลือกหมวดหมู่เมนู
 3. กด หรือหมุนปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อเปลี่ยนหมวดหมู่เมนู
 4. กดปุ่ม เพื่อยืนยันหมวดหมู่เมนู
  • รายการเมนูที่สอดคล้องกับหมวดหมู่เมนูที่เลือกไว้จะปรากฏขึ้น
 5. กด หรือหมุนปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อเลือกตัวเลือกเมนู แล้วกดปุ่ม เพื่อยืนยันการเลือก
  • บางตัวเลือกจะไม่สามารถเลือกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายภาพในขณะนั้นหรือสถานะของกล้อง
 6. กด หรือหมุนปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อเลือกการตั้งค่า แล้วกดปุ่ม เพื่อยืนยันการเลือก
  • เมื่อคุณใช้เมนูเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม
  • เมื่อเมนูแสดงขึ้น คุณสามารถย้อนกลับไปที่โหมดถ่ายภาพได้โดยกดปุ่มกดชัตเตอร์หรือปุ่ม ( บันทึกภาพยนตร์)

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าโหมดแฟลช การตั้งเวลาถ่าย โหมดโฟกัส และการชดเชยแสง

สามารถกดปุ่มเลือกคำสั่ง (โหมดแฟลช), (การตั้งเวลาถ่าย), (โหมดโฟกัส) หรือ (ชดเชยแสง) เพื่อกำหนดค่าได้บนหน้าจอถ่ายภาพ
การตั้งค่าโหมดแฟลช การตั้งเวลาถ่าย โหมดโฟกัส และการชดเชยแสง

การใช้ปุ่ม (ฟังก์ชั่น)

ถ้าคุณกดปุ่ม ในโหมด , , , หรือ คุณจะสามารถกำหนดการตั้งค่าตัวเลือกเมนูก่อนบันทึกได้อย่างรวดเร็ว (ค่าตั้งจากโรงงานคือ [ถ่ายภาพต่อเนื่อง]) ตั้งค่าตัวเลือกเมนูอื่นโดยเลือก [ปุ่ม Fn] และเลือกตัวเลือกเมนูที่ต้องการ