ระดับคุณภาพ

ตั้งค่าระดับคุณภาพ (อัตราการบีบอัดภาพ) ที่ใช้เมื่อบันทึกภาพ
อัตราการบีบอัดภาพต่ำจะได้ภาพที่มีคุณภาพสูง แต่จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้จะลดลง

 1. โหมดถ่ายภาพ*
 2. ปุ่ม
 3. ระดับคุณภาพ
 4. ปุ่ม
 1. สามารถตั้งค่าระดับคุณภาพในโหมดถ่ายภาพใดก็ได้นอกจากถ่ายภาพยนตร์แบบปรับเอง ค่าที่ตั้งจะถูกนำไปใช้กับโหมดถ่ายภาพอื่นด้วย (ยกเว้นโหมดถ่ายภาพ และโหมดสำเร็จรูป [ภาพพาโนรามาอย่างง่าย])
ตัวเลือกคำอธิบาย
Fineระดับคุณภาพจะดีกว่า [Normal]
อัตราการบีบอัดภาพประมาณ 1:4
Normal
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
ระดับคุณภาพปกติ เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป
อัตราการบีบอัดภาพประมาณ 1:8
RAWข้อมูล RAW จากเซ็นเซอร์ภาพจะถูกบันทึกโดยไม่ต้องเพิ่มขั้นตอนการประมวลผล คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าที่ตั้งในระหว่างการถ่ายภาพได้ เช่น ไวต์บาลานซ์และคอนทราสต์
 • รูปแบบไฟล์: RAW (NRW), รูปแบบของ Nikon เอง
RAW + Fineบันทึกภาพสองภาพพร้อมกันคือ ภาพ RAW หนึ่งภาพและภาพ JPEG คุณภาพดีหนึ่งภาพ
RAW + Normalบันทึกภาพสองภาพพร้อมกันคือ ภาพ RAW หนึ่งภาพและภาพ JPEG คุณภาพมาตรฐานหนึ่งภาพ

หมายเหตุเกี่ยวกับ [ระดับคุณภาพ]

 • [ขนาดภาพ] ถูกกำหนดไว้ที่ [4608×3456] เมื่อตั้ง [ระดับคุณภาพ] เป็น [RAW]
 • ไม่สามารถ่ายภาพ RAW ในโหมดถ่ายภาพต่อไปนี้ได้:
  • โหมดสร้างสรรค์
  • โหมดชมนก
  • โหมดพระจันทร์
  • โหมดสำเร็จรูป
  ถ้าคุณเปลี่ยนโหมดถ่ายภาพไปเป็นโหมดใดๆ ด้านบนเมื่อเลือกระดับคุณภาพ RAW ไว้ ระดับคุณภาพจะเปลี่ยนเป็น [Fine] หรือ [Normal]
 • ฟังก์ชั่นนี้อาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับฟังก์ชั่นอื่นได้
  ฟังก์ชั่นที่ไม่สามารถใช้พร้อมกันได้เมื่อถ่ายภาพ

ภาพ RAW ของกล้องนี้

 • ไม่สามารถทำการประมวลผลภาพ RAW และแก้ไขภาพบนกล้องนี้ได้ หากคุณดาวน์โหลดภาพ RAW ไปยังคอมพิวเตอร์ จะสามารถใช้ซอฟต์แวร์ NX Studio เพื่อทำการประมวลผลภาพ RAW และแก้ไขภาพได้ ดู “การโอนย้ายภาพไปยังคอมพิวเตอร์” สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดาวน์โหลดภาพ หากต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ ให้ดูวิธีใช้งานออนไลน์
 • พิมพ์ภาพ RAW โดยดาวน์โหลดไปไว้ในคอมพิวเตอร์และใช้ NX Studio

การบันทึกภาพ RAW และภาพ JPEG ในเวลาเดียวกัน

 • ภาพ RAW และภาพ JPEG ที่บันทึกในเวลาเดียวกันจะมีหมายเลขไฟล์เดียวกัน แต่จะมีนามสกุลไฟล์ต่างกันคือ “.NRW” และ “.JPG” ตามลำดับ
 • เมื่อแสดงภาพในกล้อง จะมีเพียงภาพ JPEG เท่านั้นที่แสดงขึ้นมา
 • โปรดทราบว่าเมื่อภาพ JPEG ถูกลบออกไปแล้ว ภาพ RAW ซึ่งถูกบันทึกไว้ในเวลาเดียวกันจะถูกลบทิ้งไปด้วย

จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้

 • คุณสามารถตรวจสอบจำนวนภาพที่บันทึกได้โดยประมาณบนหน้าจอขณะถ่ายภาพ
 • เนื่องจากการบีบอัดภาพ JPEG จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้อาจแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของภาพ แม้ว่าจะใช้การ์ดหน่วยความจำที่มีความจุรวมถึงการตั้งค่าระดับคุณภาพและขนาดภาพที่เหมือนกันก็ตาม นอกจากนี้ จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของการ์ดหน่วยความจำ
 • หากจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้คือ 10,000 ภาพขึ้นไป จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้จะแสดงเป็น “9999