ล็อคชัตเตอร์ถ้าไม่ใส่การ์ด

กำหนดว่าสามารถลั่นชัตเตอร์ได้หรือไม่เมื่อไม่มีการ์ดหน่วยความจำในกล้อง

  1. ปุ่ม
  2. (ตั้งค่า)
  3. ปุ่ม
  4. ล็อคชัตเตอร์ถ้าไม่ใส่การ์ด
  5. ปุ่ม
ตัวเลือกคำอธิบาย
ล็อคชัตเตอร์
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
กล้องจะไม่สามารถลั่นชัตเตอร์ เว้นแต่จะมีการใส่การ์ดหน่วยความจำในกล้อง
กดชัตเตอร์ได้แม้จะไม่มีการใส่การ์ดหน่วยความจำในกล้อง แต่กล้องสามารถลั่นชัตเตอร์ได้ อย่างไรก็ตาม [โหมดสาธิต] จะปรากฏบนภาพที่ถ่ายเมื่อไม่มีการใส่การ์ดหน่วยความจำ และภาพจะไม่สามารถบันทึกลงในการ์ดหน่วยความจำได้ แม้ว่าภาพนั้นจะปรากฏบนหน้าจอก็ตาม นอกจากนี้จะไม่สามารถโอนย้ายภาพไปยังอุปกรณ์สมาร์ทได้