ตั้งค่าหน้าจอ

กำหนดการตั้งค่า เช่น การแสดงภาพทันทีที่ถ่ายและความสว่างของจอภาพ

 1. ปุ่ม
 2. (ตั้งค่า)
 3. ปุ่ม
 4. ตั้งค่าหน้าจอ
 5. ปุ่ม
ตัวเลือกคำอธิบาย
รีวิวภาพกำหนดว่าจะแสดงภาพที่ถ่ายทันทีหลังจากที่ถ่ายเสร็จหรือไม่
 • ค่าตั้งจากโรงงาน: [เปิด]
ตัวเลือกของจอภาพปรับความสว่างและเฉดสีของจอภาพ
 • ใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง เพื่อปรับความสว่าง เพื่อปรับเฉดสี แล้วกดปุ่ม
 • ค่าตั้งจากโรงงาน: ความสว่าง [3], เฉดสี [0]
 • ไม่สามารถตั้งค่าได้เมื่อใช้ช่องมองภาพ
ตัวเลือกของ EVFปรับความสว่างและเฉดสีของช่องมองภาพ
 • ใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง เพื่อปรับความสว่าง เพื่อปรับเฉดสี แล้วกดปุ่ม
 • ค่าตั้งจากโรงงาน: ความสว่าง [3], เฉดสี [0]
 • ไม่สามารถตั้งค่าได้เมื่อใช้จอภาพ
ดู/ซ่อนเส้นตาราง*กำหนดว่าจะแสดงกล่องสี่เหลี่ยมเพื่อจัดองค์ประกอบภาพบนหน้าจอถ่ายภาพหรือไม่
 • ค่าตั้งจากโรงงาน: [ปิด]
 • เส้นตารางจะไม่แสดงขึ้นเมื่อภาพที่ขยายตรงกลางแสดงขึ้นบนหน้าจอขณะที่ใช้ แมนวลโฟกัส
ดู/ซ่อนกราฟ*กำหนดว่าจะแสดงกราฟที่แสดงการกระจายความสว่างในภาพบนหน้าจอถ่ายภาพหรือไม่
การใช้กราฟฮิสโตแกรม
 • ค่าตั้งจากโรงงาน: [ปิด]
 • ในโหมดอัตโนมัติและโหมดสร้างสรรค์ กราฟฮิสโตแกรมจะแสดงขึ้นก็ต่อเมื่อตั้งค่าตัวเลือกโหมดโฟกัสเป็น
 • เมื่ออยู่ในโหมด , , , หรือ และตั้งค่าตัวเลือกโหมดโฟกัสเป็น กราฟฮิสโตแกรมจะแสดงขึ้นหากเมนูถ่ายภาพ [พื้นที่ AF] ตั้งค่าอื่นนอกเหนือจาก [AF ค้นหาวัตถุหลัก] (ค่าตั้งจากโรงงาน) เมื่อเลือก [ติดตามวัตถุ] กราฟฮิสโตแกรมจะไม่ปรากฏขึ้นในระหว่างติดตามวัตถุ
 • กราฟฮิสโตแกรมจะไม่แสดงในโหมดภาพยนตร์แบบปรับเอง
 • กราฟฮิสโตแกรมจะไม่แสดงในโหมดสำเร็จรูป [ภาพพาโนรามาอย่างง่าย]
 • เมื่อตั้งค่าตัวเลือกโหมดโฟกัสเป็น กราฟฮิสโตแกรมจะไม่ปรากฏขึ้นขณะที่กำลังตั้งโฟกัส แต่จะปรากฏขึ้นเมื่อกดปุ่มเลือกคำสั่ง และล็อคโฟกัส
ระนาบกล้อง*ตั้งค่าว่าจะให้แสดงระนาบกล้องในหน้าจอถ่ายภาพหรือไม่
ระนาบกล้อง
 • ค่าตั้งจากโรงงาน: [ปิด]
 1. หากต้องการแสดงหรือซ่อนสัญลักษณ์แสดงเหล่านี้ ให้กดปุ่ม (แสดงผล) เมื่อเลือก [เปิด]
  สัญลักษณ์จะไม่ปรากฏขึ้นขณะบันทึกภาพยนตร์

ระนาบกล้อง

คุณสามารถตรวจสอบองศาการเอียงกล้องได้สองทิศทาง

ความแม่นยำของระนาบกล้อง

โปรดทราบว่าหากกล้องเอียงไปทางด้านหน้าหรือด้านหลังมากเกินไป อาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้มากขึ้น หากกล้องเอียงจนเกินขอบเขตที่จะสามารถวัดค่าได้ การแสดงระดับของระนาบกล้องจะหายไป