ประทับวันที่

ขณะถ่ายภาพ สามารถประทับวันที่และเวลาที่ถ่ายภาพลงบนภาพได้

 1. ปุ่ม
 2. (ตั้งค่า)
 3. ปุ่ม
 4. ประทับวันที่
 5. ปุ่ม
ตัวเลือกคำอธิบาย
วันที่ประทับวันที่ลงบนภาพ
วันที่และเวลาประทับวันที่และเวลาลงบนภาพ
ปิด
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
ไม่ประทับวันที่และเวลาลงบนภาพ

หมายเหตุเกี่ยวกับ [ประทับวันที่]

 • วันที่และเวลาซึ่งประทับบนภาพจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลภาพโดยถาวรและลบออกไม่ได้ กล้องจะไม่สามารถประทับวันที่และเวลาลงบนภาพหลังจากที่ถ่ายภาพแล้วได้
 • วันที่และเวลาจะไม่ถูกประทับลงบนภาพในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • เมื่ออยู่ในโหมด [ชมนก] (เมื่อตั้งค่าเป็น [ถ่ายภาพต่อเนื่อง])
  • เมื่อตั้งค่าโหมดสำเร็จรูปเป็น [กีฬา], [ทิวทัศน์ตอนกลางคืน] (เมื่อตั้งค่าเป็น [มือถือ]), [ภาพย้อนแสง] (เมื่อตั้ง [HDR] เป็น [เปิด]), [ภาพพาโนรามาอย่างง่าย], [สัตว์เลี้ยง] (เมื่อตั้งค่าเป็น [ถ่ายภาพต่อเนื่อง]), [ถ่ายภาพซ้อนเฉพาะส่วนสว่าง] หรือ [ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา]
  • เมื่อตั้งค่า [ระดับคุณภาพ] เป็น [RAW], [RAW + Fine] หรือ [RAW + Normal]
  • เมื่อเลือก [บันทึกภาพก่อนถ่าย], [ภาพต่อเนื่อง H: 120 ภาพต่อวินาที] หรือ [ภาพต่อเนื่อง H: 60 ภาพต่อวินาที] สำหรับ [ถ่ายภาพต่อเนื่อง]
  • เมื่อบันทึกภาพยนตร์
  • เมื่อบันทึกภาพนิ่งในระหว่างที่ทำการบันทึกภาพยนตร์
  • เมื่อคัดลอกภาพนิ่งจากภาพยนตร์ในระหว่างการแสดงภาพยนตร์
 • วันที่และเวลาที่ประทับอาจอ่านได้ไม่ชัดเจนเมื่อใช้ภาพขนาดเล็ก