ลดภาพสั่นไหว

เลือกการตั้งค่าระบบลดภาพสั่นไหวที่ใช้เมื่อถ่ายภาพ
เลือก [ปิด] เมื่อใช้ขาตั้งกล้องเพื่อให้กล้องไม่เคลื่อนไหวขณะถ่ายภาพ

  1. ปุ่ม
  2. (ตั้งค่า)
  3. ปุ่ม
  4. ลดภาพสั่นไหว
  5. ปุ่ม
ตัวเลือกคำอธิบาย
ปกติ
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
เหมาะกับการถ่ายภาพวัตถุที่ไม่เคลื่อนไหว
แอคทีฟเหมาะกับการถ่ายภาพในกรณีที่กล้องมีแนวโน้มค่อนข้างสั่นมาก เช่น เมื่อถ่ายภาพจากรถยนต์หรือยืนอยู่ในตำแหน่งที่ไม่มั่นคง เป็นต้น
ปกติ (เน้นการจัดภาพ)เมื่อเปรียบเทียบกับการตั้งค่า [ปกติ] คุณสามารถลดปริมาณความคลาดเคลื่อนระหว่างองค์ประกอบภาพที่คุณต้องการกับองค์ประกอบภาพของภาพที่ถ่ายได้
แอคทีฟ (เน้นการจัดภาพ)เมื่อเปรียบเทียบกับการตั้งค่า [แอคทีฟ] คุณสามารถลดปริมาณความคลาดเคลื่อนระหว่างองค์ประกอบภาพที่คุณต้องการกับองค์ประกอบภาพของภาพที่ถ่ายได้
ปิดไม่ใช้งานการชดเชย

หมายเหตุเกี่ยวกับ [ลดภาพสั่นไหว]

  • หลังจากที่เปิดการทำงานของกล้องหรือหลังจากสลับจากโหมดแสดงภาพเป็นโหมดถ่ายภาพ ให้รอจนกว่าหน้าจอถ่ายภาพจะพร้อมก่อนถ่ายภาพ
  • [ปกติ] หรือ [แอคทีฟ] เป็นตัวเลือกที่แนะนำหากคุณไม่ได้กังวลเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยที่อาจเกิดขึ้นในองค์ประกอบภาพ ปริมาณการชดเชยการสั่นของกล้องจะสูงกว่าของ [ปกติ (เน้นการจัดภาพ)] หรือ [แอคทีฟ (เน้นการจัดภาพ)]
  • [ปกติ (เน้นการจัดภาพ)] เป็นตัวเลือกที่แนะนำเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนทิศทางของกล้องอย่างมากในระหว่างการถ่ายภาพ เช่น เมื่อแพนกล้อง กล้องจะตรวจหาทิศทางการแพนโดยอัตโนมัติและชดเชยเฉพาะการสั่นไหวเนื่องจากกล้องสั่น
  • ภาพในหน้าจออาจแสดงภาพเบลอทันทีหลังจากถ่ายภาพ
  • ระบบลดภาพสั่นไหวอาจจะกำจัดผลจากอาการกล้องสั่นไม่ได้ทั้งหมดในบางกรณี