ไฟช่วย AF

ช่วยให้คุณเปิดการใช้งานหรือปิดการใช้งานไฟช่วยหา AF ได้

  1. ปุ่ม
  2. (ตั้งค่า)
  3. ปุ่ม
  4. ไฟช่วย AF
  5. ปุ่ม
ตัวเลือกคำอธิบาย
อัตโนมัติ
(ค่าตั้งจากโรงงาน)
ไฟช่วยหา AF จะสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์เมื่ออยู่ในบริเวณที่มืด ไฟช่วยหา AF มีระยะอยู่ที่ประมาณ 5.0 ม. ที่ตำแหน่งมุมกว้างสูงสุด และมีระยะอยู่ที่ประมาณ 5.0 ม. ที่ตำแหน่งเทเลโฟโต้สูงสุด
  • โปรดทราบว่าสำหรับพื้นที่โฟกัสหรือโหมดสำเร็จรูปบางอย่าง ไไฟช่วยหา AF อาจไม่สว่างขึ้นมา
ปิดไฟช่วยหา AF ไม่สว่างขึ้นมา