ฟอร์แมตการ์ด

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ

  1. ปุ่ม
  2. (ตั้งค่า)
  3. ปุ่ม
  4. ฟอร์แมตการ์ด
  5. ปุ่ม

การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำจะลบข้อมูลทั้งหมดไปโดยถาวร ข้อมูลที่ถูกลบจะไม่สามารถกู้คืนได้ ต้องแน่ใจว่าบันทึกภาพสำคัญไปยังคอมพิวเตอร์แล้วก่อนทำการฟอร์แมต