คำอธิบายภาพ

ช่วยให้คุณแนบคำอธิบายซึ่งได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้กับภาพที่จะถ่าย

  1. ปุ่ม
  2. (ตั้งค่า)
  3. ปุ่ม
  4. คำอธิบายภาพ
  5. ปุ่ม
ตัวเลือกคำอธิบาย
แนบคำอธิบายคำอธิบายที่ลงทะเบียนด้วย [ใส่คำอธิบาย] จะติดอยู่ที่ภาพ
  • เลือก [แนบคำอธิบาย] กด และตั้งค่ากล่องกาเครื่องหมายเป็นเปิด () เมื่อกดปุ่ม คำอธิบายจะแนบลงบนภาพที่ถ่ายหลังจากนั้น
ใส่คำอธิบายคุณสามารถลงทะเบียนคำอธิบายได้สูงสุดถึง 36 อักขระพยัญชนะผสมตัวเลข

หมายเหตุเกี่ยวกับ [คำอธิบายภาพ]

ไม่สามารถแนบคำอธิบายภาพกับภาพยนตร์ได้