ข้อมูลลิขสิทธิ์

ช่วยให้คุณแนบข้อมูลลิขสิทธิ์ซึ่งได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้กับภาพที่จะถ่าย

  1. ปุ่ม
  2. (ตั้งค่า)
  3. ปุ่ม
  4. ข้อมูลลิขสิทธิ์
  5. ปุ่ม
ตัวเลือกคำอธิบาย
แนบข้อมูลลิขสิทธิ์ข้อมูลลิขสิทธิ์ที่ลงทะเบียนด้วย [ชื่อช่างภาพ] และ [ลิขสิทธิ์] จะติดอยู่ที่ภาพ
  • เลือก [แนบข้อมูลลิขสิทธิ์] กด และตั้งค่ากล่องกาเครื่องหมายเป็นเปิด () เมื่อกดปุ่ม ข้อมูลลิขสิทธิ์จะถูกแนบลงบนภาพที่ถ่ายหลังจากนั้น
ชื่อช่างภาพคุณสามารถลงทะเบียนชื่อช่างภาพได้สูงสุดถึง 36 อักขระพยัญชนะผสมตัวเลข
ลิขสิทธิ์คุณสามารถลงทะเบียนชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ได้สูงสุดถึง 54 อักขระพยัญชนะผสมตัวเลข

หมายเหตุเกี่ยวกับ [ข้อมูลลิขสิทธิ์]

  • หากต้องการป้องกันการใช้ชื่อช่างภาพ และชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์แบบผิดกฎหมาย เมื่อให้ยืมหรือโอนย้ายความเป็นเจ้าของกล้อง ควรแน่ใจว่าได้ปิดการตั้งค่า [แนบข้อมูลลิขสิทธิ์] แล้ว และควรแน่ใจว่าชื่อช่างภาพและชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ว่างเปล่าแล้ว
  • Nikon จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหาหรือความเสียหาย ซึ่งมีผลมาจากการใช้ [ข้อมูลลิขสิทธิ์]
  • ไม่สามารถแนบข้อมูลลิขสิทธิ์ลงในภาพยนตร์ได้

การแสดงข้อมูลลิขสิทธิ์

หากมีการป้อนข้อมูลลิขสิทธิ์สำหรับทั้ง [ชื่อช่างภาพ] และ [ลิขสิทธิ์] จะมีเพียงรายการลิขสิทธิ์เท่านั้นที่จะถูกแนบไปกับภาพในแอปพลิเคชั่น SnapBridge