ข้อมูลบอกตำแหน่ง

ตั้งค่าว่าจะเพิ่มข้อมูลสถานที่ถ่ายภาพลงบนภาพที่ถ่ายหรือไม่

  1. ปุ่ม
  2. (ตั้งค่า)
  3. ปุ่ม
  4. ข้อมูลบอกตำแหน่ง
  5. ปุ่ม
ตัวเลือกคำอธิบาย
บันทึกข้อมูลบอกตำแหน่งเลือก [ใช่] เพื่อเพิ่มข้อมูลสถานที่จากอุปกรณ์สมาร์ทลงบนภาพที่ถ่าย เปิดใช้งานฟังก์ชั่นข้อมูลสถานที่ของแอปพลิเคชั่น SnapBridge
ตำแหน่งแสดงข้อมูลสถานที่ที่ได้รับ